Attester

Hvis du mangler en attest, kan du i nogle tilfælde bestille en ny

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Attester ændrer udseende fra 27. maj 2024

Vær opmærksom på: Attester, som er udstedt før 27. maj 2024, er stadig gyldige. Du skal altså ikke have udstedt en ny attest, blot fordi attesten har ændret udseende.

Der er tre forskellige attester, du kan bestille med MitID. Inden du bestiller, anbefales det at undersøge, om du er berettiget til en attest:

Personattest (dansk og dansk/engelsk)

Personattesten erstatter den tidligere fødselsattest eller fødsels- og navneattest.

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år. Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

 • fødselsregistreret i Danmark
 • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.  

Fødsels- og dåbsattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, når du er døbt i den danske folkekirke, eller for dit barn (under 18 år), der ligeledes er døbt i den danske folkekirke.

Vielsesattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, hvis du er viet i den danske folkekirke.

Hvis du ikke kan få nogle af ovenstående attester, kan du rekvirere en registerindsigt.

Start Bestil Personattest

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år.

Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

 • fødselsregistreret i Danmark
 • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.

Læs mere om Personattesten.

Bemærk, at du kan bestille din attest til digital forsendelse, hvilket betyder, at du modtager den i Digital Post. Attesten er digitalt signeret og kun gyldig i digital form.

Du kan også få din Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune. Husk at medbringe billed-ID.

Find kontaktoplysninger til dit sogn:

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvis du ikke har MitID, det haster, eller du har en fuldmagt på papir, er det muligt at få:

 • Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune.
 • Fødsels- og dåbsattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn.
 • Vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn, hvis du er viet i folkekirken.     

Kontakt dit bopælssogn for at få afklaret, om du kan få attesten med hjem, når du henvender dig.

Husk at medbringe billed-ID ved personlig henvendelse.

Start Bestil Vielsesattest, viet i folkekirken

Du kan bestille en ny Vielsesattest.

Det forudsættes, at du er viet i Den Danske Folkekirke, hvis du bestiller en attest digitalt eller henvender dig til sognet efter en vielsesattest.

Du kan også få din Vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på Sogneportalen:

Bemærk, at du kan bestille din attest til digital forsendelse, hvilket betyder, at du modtager den i Digital Post. Attesten er digitalt signeret og kun gyldig i digital form.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvis du er blevet gift på rådhuset, skal du kontakte kommunen for at få en ny vielsesattest.

Start Bestil mistet vielsesattest fra kommunen

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

 • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
 • Vielse i Den Danske Folkekirke: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet Vielsesattest, viet i Den Danske Folkekirke'.
 • Vielse hos en tredje myndighed: Kontakt denne.
Start Bestil Fødsels- og dåbsattest

Det forudsættes, at du er døbt i Danmark, hvis du ønsker en Fødsels- og Dåbsattest. Hvis du ikke er døbt, skal du bestille en Personattest.

Du kan bestille din egen attest eller bestille en attest på dit barn under 18 år.   

Du kan bestille med MitID eller ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation og find adressen til dit bopælssogn på Sogneportalen.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Bemærk, at du kan bestille din attest til digital forsendelse, hvilket betyder, at du modtager den i Digital Post. Attesten er digitalt signeret og kun gyldig i digital form.

Hvis du er født og døbt i Sønderjylland, kan du ikke få en Fødsels- og Dåbsattest. I det tilfælde udstedes en Dåbsattest. Det forudsættes at du er døbt i Den Danske Folkekirke. Dåbsattesten kan ikke bestilles med MitID.

En digital attest er kun gyldig i digital form. Attesten er digitalt signeret og har derfor ingen fysisk underskrift. Bestiller du en attest til digital forsendelse, får du den i din Digitale Post. 

Vær opmærksom på: Det er endnu ikke alle myndigheder, der accepterer en digital attest. Du må undersøge forholdene hos den myndighed, hvor du skal bruge attesten, fx din kommune. Myndigheden kan vejlede dig i, hvordan du kan sende eller uploade din attest sikkert til myndigheden.

Hvis du skal bruge attesten til en udenlandsk myndighed, skal du undersøge, om de kan tage imod en digital attest. Mange lande skal have attesten med fysisk underskrift og stempel.

Hvordan ser du, at den digitale attest har en digital signatur
Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra By-, Land- og Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. 

E-Legalisering og E-Apostille hos Udenrigsministeriet

Du kan betale for at få en digitalt signeret attest legaliseret/apostilleret elektronisk via Udenrigsministeriets Legalisering ved at du benytter deres selvbetjeningsløsning med webshop. Denne finder du på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om legalisering og e-apostille:

Der skal betales gebyr for legalisering af attesten. Betaling foregår på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Som supplement til en attest, kan du rekvirere et sprogbilag til anvendelse i et andet EU-land, – også kaldet for ”flersproget standardformular”. Sprogbilaget erstatter et evt. krav om oversættelse og legalisering i det andet EU-land. Sprogbilaget blev indført i forbindelse med legaliseringsforordningen den 16. februar 2019. 

Du kan få et sprogbilag til følgende attester:

 • Dåbsattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Personattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest

Bestilling

Sprogbilaget skal bestilles og udstedes samtidig med den attest, det skal vedlægges. 

Vær opmærksom på: Et sprogbilag kan ikke bestilles og udstedes digitalt.

Bestil sprogbilaget ved at henvende dig til et hvilket som helst kirkekontor i Danmark. Er du født i Sønderjylland, kan du også henvende dig til din sønderjyske fødekommune. Du skal oplyse, hvilken attest det drejer sig om, og hvilket andet EU-sprog udover dansk, sprogbilaget skal udstedes på, f.eks.: ”Dansk og Tysk” eller ”Dansk og Græsk”.

På personregistering.dk kan du læse mere om den flersprogede standardformular og hvordan du kan bestille den.

Hvis du bor i udlandet (EU, Norden og Storbritannien), og har MitID, kan du bestille en attest på borger.dk. Hvis du bor i andre lande, kan der være Geoblokering, hvilket betyder, at du ikke kan anvende digital attestbestilling, og du skal i stedet kontakte det sogn, hvor du sidst boede i Danmark eller blev født.

Du kan i bestillingen vælge brevforsendelse og oplyse din adresse i udlandet, så den kan sendes dertil. Du skal være opmærksom på, at attesten bliver sendt med almindelig brev og ikke rekommanderet.

Du kan også skrive en e-mail via en sikker formular til det sidste sogn du boede i, før du udrejste af Danmark og anmode om en attest. Du finder link til den sikre formular på sognets hjemmeside eller på sogn.dk. Ved du ikke, hvilket sogn du boede i, kan du finde sognet på sogn.dk ved at søge på din sidste adresse i Danmark.

Har du spørgsmål i forbindelse med attestbestilling, kontakt da sognet, hvor du er udrejst fra. Hvis du er født i Sønderjylland, så kontakt kommunen, hvor du er fødselsregistreret.