Attester

Hvis du har mistet en attest, kan du i nogle tilfælde bestille en ny

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er tre forskellige attester, du kan bestille.

Personattest (dansk og dansk/engelsk)

Personattesten erstatter den tidligere fødselsattest eller fødsels- og navneattest.

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år. Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

 • fødselsregistreret i Danmark
 • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.  

Fødsels- og dåbsattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, når du er døbt i den danske folkekirke, eller for dit barn (under 18 år), der ligeledes er døbt i den danske folkekirke.

Vielsesattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, hvis du er viet i den danske folkekirke.

Hvis du ikke kan få nogle af ovenstående attester, kan du rekvirere en registerindsigt.

Modtager du din attest med Digital Post, så er den digitalt signeret. Det vil sige, at din attest er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten.

Vær opmærksom på, at en digital attest ikke har fysisk underskrift og stempel. Det er endnu ikke alle danske myndigheder, der accepterer en digital attest. Du må undersøge forholdene hos den myndighed, hvor du skal bruge attesten, fx din kommune. Myndigheden kan vejlede dig i, hvordan du kan sende eller uploade din attest sikkert til myndigheden.

Start Bestil Personattest

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år.

Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

 • fødselsregistreret i Danmark
 • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.

Læs mere om Personattesten.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Du kan også få din Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune. Husk at medbringe billed-ID.

Find kontaktoplysninger til dit sogn:

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Start Bestil Fødsels- og dåbsattest

Det forudsættes, at du er døbt i Danmark, hvis du har brug for en fødsels- og dåbsattest. Hvis du skal bruge en tilsvarende attest, og ikke er døbt, så skal du bestille en Personattest.

Du kan bestille din egen fødsels- og dåbsattest, og du kan bestille en attest på dit barn under 18 år.    

Du kan også få din fødsels- og dåbsattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.

Du kan finde adressen til dit bopælssogn på Sogneportalen.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Hvis du er født og døbt i Sønderjylland, kan du ikke få en fødsels- og dåbsattest. I det tilfælde kan der alene udstedes en dåbsattest af sognet. Det forudsætter, at du er døbt i folkekirken. Dåbsattesten kan ikke bestilles med NemID/MitID.

Start Bestil Vielsesattest, viet i folkekirken

Du kan bestille en ny vielsesattest.

Det forudsættes, at du er viet i folkekirken, hvis du bestiller en attest digitalt eller henvender dig til sognet efter en vielsesattest.

Du kan også få din vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på Sogneportalen.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvis du er blevet gift på rådhuset, skal du kontakte kommunen for at få en ny vielsesattest.

Start Bestil mistet vielsesattest fra kommunen

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

 • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
 • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest, viet i Folkekirken'.
 • Vielse hos en tredje myndighed: Kontakt denne.

Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret

Modtager du din attest med Digital Post, så er den digitalt signeret. Det vil sige, at din attest er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.

Vær opmærksom på, at en digital attest ikke har fysisk underskrift og stempel. Ikke alle udenlandske myndigheder accepterer en digital attest. Du må undersøge forholdene i det land, du skal bruge attesten i. Myndigheden kan vejlede dig i, hvordan du kan sende eller uploade din attest sikkert til myndigheden.

E-Legalisering og E-Apostille hos Udenrigsministeriet

Du kan betale for at få en digitalt signeret attest legaliseret/apostilleret elektronisk via Udenrigsministeriets Legalisering ved at du benytter deres selvbetjeningsløsning med webshop. Denne finder du på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om legalisering og e-apostille:

Hvis du ikke har NemID/MitID, hvis du har en fuldmagt på papir, eller hvis det haster med at få en attest på dig selv, er det muligt at få:

 • Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune.
 • Fødsels- og dåbsattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn.
 • Vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn, hvis du er viet i folkekirken.     

Du kan kontakte dit bopælssogn for nærmere vejledning, så du kan få afklaret, om du kan få attesten med hjem, når du henvender dig.

Husk at medbringe billed-ID ved personlig henvendelse.

Som supplement til en attest, kan du rekvirere et sprogbilag til anvendelse i et andet EU-land, – også kaldet for ”flersproget standardformular”. Sprogbilaget erstatter et evt. krav om oversættelse og legalisering i det andet EU-land. Sprogbilaget blev indført i forbindelse med legaliseringsforordningen den 16. februar 2019. 

Du kan få et sprogbilag til følgende attester:

 • Dåbsattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Personattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest

Bestilling

Sprogbilaget skal bestilles og udstedes samtidig med den attest, det skal vedlægges. 

Vær opmærksom på: Et sprogbilag kan ikke bestilles og udstedes digitalt.

Bestil sprogbilaget ved at henvende dig til et hvilket som helst kirkekontor i Danmark. Er du født i Sønderjylland, kan du også henvende dig til din sønderjyske fødekommune. Du skal oplyse, hvilken attest det drejer sig om, og hvilket andet EU-sprog udover dansk, sprogbilaget skal udstedes på, f.eks.: ”Dansk og Tysk” eller ”Dansk og Græsk”.

På personregistering.dk kan du læse mere om den flersprogede standardformular og hvordan du kan bestille den.

Hvis du bor i udlandet (EU, Norden og Storbritannien), og har NemID/MitID, kan du bestille en attest på borger.dk.

Du kan i bestillingen vælge brevforsendelse og oplyse din adresse i udlandet, så den kan sendes dertil. Du skal være opmærksom på, at attesten bliver sendt med almindelig brev og ikke rekommanderet.

Du kan også skrive en e-mail via en sikker formular til det sidste sogn du boede i, før du udrejste af Danmark og anmode om en attest. Du finder link til den sikre formular på sognets hjemmeside eller på sogn.dk. Ved du ikke, hvilket sogn du boede i, kan du finde sognet på sogn.dk ved at søge på din sidste adresse i Danmark.

Har du spørgsmål i forbindelse med attestbestilling, kontakt da sognet, hvor du er udrejst fra. Hvis du er født i Sønderjylland, så kontakt kommunen, hvor du er fødselsregistreret.