Overførsel af ferie

I nogle tilfælde kan du overføre ferie til næste afholdelsesperiode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal som hovedregel holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter - dette kaldes 'ferieperioden'. Kan du ikke det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører ferie ud over fire uger til næste ferieperiode.

Ferien behøver ikke at være optjent i den virksomhed, hvor du arbejder nu. Hvis du har optjent feriepengene hos en anden arbejdsgiver, er det din nuværende arbejdsgiver, du skal lave en aftale med om at overføre ferie.

Vær opmærksom på:

  • Du skal være i et ansættelsesforhold for at kunne overføre ferie.
  • Du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler for at overføre feriepenge til næste periode. Du kan kontakte din fagforening eller din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du er timelønnet

Hvis du og din arbejdsgiver kan blive enige, kan du overføre ferie til den næste ferieperiode. Det betyder, du kan bruge ferien indtil den 31. december året efter. Husk, at du ikke har krav på at få ferien overført.

Sådan gør I:

  • Du og din arbejdsgiver skal lave en skriftlig aftale inden den 31. december, som er den sidste dag i ferieperioden.
  • Når I har lavet en aftale, skal din arbejdsgiver overføre ferien. Det skal din arbejdsgiver gøre fra den 25. november - 31. december.
  • Når feriedagene er overført, kan du se dem ved at logge på ’Se og bestil feriepenge’.

Overfører du ferie fra et tidligere job?

Hvis du vil overføre ferie fra et tidligere job, får din nuværende arbejdsgiver måske brug for disse oplysninger:

  • arbejdspladsens SE-nr.
  • feriepengeudbetaler SE-nr.
  • medarbejdernummer.

Du kan finde oplysningerne på dine gamle lønsedler eller ved at logge på ’Se og bestil feriepenge’. 

Hvis du har ferie med løn

Hvis du er ansat med ferie med løn, skal du lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal blot overføre ferien i sit eget system inden den 31. december, hvor ferieperioden udløber.

Du skal være opmærksom på, at du skal holde overført ferie, før du holder anden optjent ferie. Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at holde en hovedferie på mere end tre sammenhængende uger.

Jeg har været forhindret i at holde ferie

Du kan overføre op til fire ugers ferie, hvis du af særlige årsager har været forhindret i at holde ferie helt frem til den 31. december, hvor ferieperioden slutter.

Det er din arbejdsgiver, som skal give  besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres.

Læs hvilke årsager, der gælder som en feriehindring under ’forhindret i at holde ferie’.

Er du ikke i arbejde?

Hvis du ikke har et arbejde, skal du selv give besked og indsende dokumentation for, at du har været forhindret i at holde ferie. Det kan du gøre fra den 1. januar efter ferieperioden er slut.

Dokumentationen, du skal vedlægge, afhænger af din feriehindring. Hvis du var forhindret i at holde ferie på grund af sygdom, kan dokumentationen fx være en bekræftelse fra din tidligere arbejdsgiver på, at du har været syg i perioden. 

Overfør ferie