Overførsel af ferie

I nogle tilfælde kan du overføre ferie til næste afholdelsesperiode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal som hovedregel holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter - dette kaldes 'ferieafholdelsesperioden'. Kan du ikke det, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du overfører optjent ferie ud over fire uger til næste afholdelsesperiode.

Ferien behøver ikke at være optjent i den virksomhed, hvor du arbejder nu. Hvis du har optjent feriepengene hos en anden arbejdsgiver, er det din nuværende arbejdsgiver, du skal lave en aftale med om at overføre ferie.

Vær opmærksom på:

  • Du skal være i et ansættelsesforhold for at kunne overføre ferie.
  • Du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler for at overføre feriepenge til næste periode. Du kan kontakte din fagforening eller din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Hvis du ønsker at overføre ferie til næste ferieafholdelsesperiode, som du kan bruge efter den 31. december 2021, skal du aftale dette skriftligt med din arbejdsgiver. Du har ikke krav på at få ferien overført.

Der kommer en vejledning til overførsel af ferie i efteråret 2021.

Du skal være opmærksom på, at du skal holde overført ferie, før du holder anden optjent ferie. Selvom du har overført ferie, har du ikke krav på at holde en hovedferie på mere end tre sammenhængende uger.

Overført ferie inden den 1. september 2020

Inden den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020, var der en overgangsordning. Ferien, du optjente fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kunne du holde fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Holdte du ikke alle dine feriedage inden den 1. september 2020, er de overskydende feriedage automatisk ført med over til afholdelse efter den nye ferielov. Ferien kan du holde frem til den 31. december 2021.

Du kan overføre op til fire ugers ferie, hvis du har været forhindret i at holde ferie helt frem til afholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgiver skal give besked inden 31. januar efter periodens udløb.

Hvis du ikke er i et ansættelsesforhold, skal du selv give besked til Feriepengeinfo med dokumentation for, at du har været forhindret i at holde ferie. Dokumentationen du skal vedlægge, afhænger af din feriehindring. Hvis du var forhindret i at holde ferie på grund af sygdom, kan dokumentationen fx være en bekræftelse fra din tidligere arbejdsgiver på, at du har været syg i perioden.

Særligt om perioden 1. maj - 31. august 2020

Har du ikke nået af holde al din ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie automatisk ført over til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2021. Du skal afholde denne ferie senest d. 31. december 2021.