Forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan ferien overføres til næste afholdelsesperiode

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført fire ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Tvangsindlæggelse
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • Fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af  nærtstående syge eller døende.
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.
 • Nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen, i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Hvis du havde en feriehindring, der vedrørte perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie blevet ført over til afholdelse efter den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021.

Du kan overføre op til fire ugers ferie, hvis du af særlige årsager har været forhindret i at holde ferie frem til den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter. 

Du kan læse, hvilke årsager, der gælder som en feriehindring under ’Hvad er en feriehindring’.

Det er din arbejdsgiver, som skal give Feriepengeinfo besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgiver skal gøre det senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden er slut. Hvis du ikke er timelønnet, men er ansat med ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver blot overføre ferien i sit eget lønsystem.

Er du ikke i arbejde?

Hvis du ikke er i arbejde, skal du selv søge om overførsel af ferie hos Feriepengeinfo. Du skal indsende dokumentation for, at du har været feriehindret op til den 31. december. 

Du kan ansøge om overførsel af ferie pga. feriehindring uden arbejdsgiver i perioden 5. – 31. januar.

Hvilken dokumentation skal du bruge?

Du skal sende dokumentation for den periode, du var feriehindret. Dokumentationen skal vise hvornår og hvorfor, du var feriehindret. 

Dokumentationen skal være fra det sted, som normalt udbetaler dig løn eller en offentlig ydelse, fx din arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller en offentlig myndighed.

Det er vigtigt, at dokumentationen er dateret efter ferieafholdelsesperioden er slut den 31. december.

Hvis du er feriehindret på grund af længerevarende sygdom og barsel, kan du i særlige situationer få udbetalt ferien i stedet for at overføre den. Det kan du, hvis du er feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk. 

 • Du skal være feriehindret på grund af længerevarende sygdom eller barsel.
 • Du har været feriehindret frem til den 31. december i den første ferieafholdelsesperiode, og du er stadigvæk feriehindret den 31. december året efter.
 • Du skal kunne dokumentere, at du har været feriehindret i to ferieafholdelsesperioder i træk.

Den første gang, det vil være muligt at ansøge om udbetaling pga. feriehindring, er efter den 31. december 2022.

Eksempel – du kan ikke få udbetalt feriepengene

Du er syg op til den første ferieafholdelsesperiodes udløb den 31. december. Efterfølgende bliver du rask, men derefter syg igen frem til ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december. Fordi du har været rask i en periode, kan du ikke få udbetalt feriepengene.

Du kan dog få ferien overført igen på grund af den nye feriehindring.

Hvis du er fratrådt din stilling senest ved udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december og samtidig var feriehindret op til den 31. december, kan du få udbetalt overskydende ferie fra den pågældende ansættelse uden at holde ferie. Det kan du, selvom du har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden.

Du kan anmode om udbetaling af overskydende ferie fra begyndelsen af januar og frem til den 15. oktober. I forbindelse med anmodningen skal du sende dokumentation for feriehindringen.

Hvis du ikke har MitID skal du søge via blanketten herunder.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved: 

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.