Forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kan ferien overføres til næste afholdelsesperiode

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført fire ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med:

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse
 • barsels- eller adoptionsorlov
 • arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • fængsel
 • lovligt varslede og afsluttede strejker
 • værnepligt eller tjeneste i forsvaret
 • udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af alvorligt syge børn eller forældre.
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Hvis du havde en feriehindring, der vedrørte perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie blevet ført over til afholdelse efter den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021.

Du har ikke pligt til at holde ferie på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie, men kan i stedet aftale at holde ferien på et senere tidspunkt.

Overførsel

Du har mulighed for at overføre op til fire ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie frem til ferieperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgiver skal give besked inden 31. januar efter afholdelsesperioden er slut.

Hvis du ikke er i et ansættelsesforhold, skal du selv give besked til Feriepengeinfo med dokumentation for feriehindringen fra en offentlig myndighed eller a-kasse.

Ferie, der er overført på grund af en feriehindring, skal holdes før anden overført ferie samt før ferie optjent i den indeværende afholdelsesperiode.

Der gælder særlige regler om erstatningsferie, hvis du bliver syg eller begynder barsel under ferien.

Udbetaling

Ved feriehindring som følge af længerevarende sygdom og barsel, har du i særlige situationer mulighed for at få udbetalt ferien i stedet for at overføre den.

For at få udbetalt ferien er det et krav, at du er forhindret i at holde din ferie på grund af sygdom i to ferieafholdelsesperioder i træk. Hvis du fx er syg op til den første periodes udløb den 31. december og efterfølgende bliver rask i en periode, hvor du kan holde ferie, vil du ikke kunne få udbetalt feriepengene.

Du skal derfor kunne dokumentere, at du har været forhindret i at holde ferie som følge af længerevarende sygdom i to ferieafholdelsesperioder i træk.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved: 

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.