Få feriepenge udbetalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Se og bestil feriepenge

Du bestiller dine feriepenge ved at trykke på “Start” og logge ind med NemID/MitID. Når du har bestilt dine feriepenge, sender Feriepengeinfo besked til den, der skal udbetale pengene.

Har du ikke NemID/MitID?

Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller dine feriepenge, hvis ikke du har NemID/MitID:

Holder du ferie i weekenden eller på helligdage?

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Du kan heller ikke holde ferie på dage, der er traditionelle helligdage i Danmark, medmindre du normalt arbejder på disse dage. Vær opmærksom på, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage. 

Er du ledig og får dagpenge fra din a-kasse, må du gerne holde ferie på helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag og få udbetalt feriepenge.

Du skal som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Du må derfor som hovedregel ikke modtage feriepenge samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse, som fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp under ferien.

Hvis du modtager en offentlig ydelse, skal ferien aftales med den, der udbetaler din ydelse. Det kan være din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan udbetalingen af ferie påvirker din ydelse, skal du kontakte udbetaleren af din ydelse - det kan være din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen.

FerieKonto skal godkende udbetaling

Har du modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret eller i ferieafholdelsesperioden, og du samtidig ønsker at få udbetalt ferie for et ophørt ansættelsesforhold, skal FerieKonto godkende ferieudbetalingen. Det samme gælder, hvis du ønsker at få udbetalt ferie ud over fire uger. Du skal i så fald oplyse FerieKonto om, hvilke ydelser du har modtaget i perioden. Det skal du gøre inden 30. september.

Har du modtaget offentlige ydelser som beskrevet ovenfor, vil det antal dage, som du har modtaget offentlige ydelser for blive fratrukket dine feriedage, medmindre du har været feriehindret op til afholdelsesperiodens udløb 31. december. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i flere dage, end du har feriedage tilbage, kan du ikke få feriedagene udbetalt. 

Er du studerende på SU?

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Du skal bestille feriepenge, som hvis du holder ferie. Du kan oplyse en vilkårlig dato i ferieperioden.

Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse.

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge på den kvittering, du får med Digital Post, når du har bestilt dine feriepenge.

Du kan også logge på 'Se og bestil feriepenge'. Du finder oplysningerne på 'Dit overblik' og 'Se detaljer'.

Har du styr på din NemKonto?

FerieKonto udbetaler dine feriepenge på din NemKonto. Derfor skal du oprette en NemKonto – enten på NemKonto eller ved at kontakte din bank.

Er du under 15 år, skal dine forældre eller en værge hjælpe dig.

Hvornår, du får dine feriepenge udbetalt, afhænger af, hvilken dato du har bestilt som den første feriedag og hvem, der skal udbetale dem til dig.

Det er en af disse 3, som udbetaler dine feriepenge: 

 • Din arbejdsgiver – evt. en tidligere arbejdsgiver
 • En feriekasse
 • FerieKonto

Husk at give din feriepengeudbetaler dine korrekte konto-oplysninger.

Hvor kan jeg se, hvem der udbetaler?

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge på din kvittering. Den får du med Digital Post, når du har bestilt dine feriepenge.

Du kan også logge på 'Se og bestil feriepenge'.  Du finder oplysningerne under 'Se detaljer' på siden 'Dit overblik'.

Hvis din arbejdsgiver eller en feriekasse udbetaler

Det er forskelligt, hvornår arbejdsgivere og feriekasser udbetaler feriepenge. 

Arbejdsgivere og feriekasser har pligt til at udbetale feriepengene med første lønkørsel efter din bestilling, dog tidligst en måned før første feriedag.

Når din arbejdsgiver eller en feriekasse er udbetaler, trækkes der først skat, når pengene udbetales. Beløbet, du bestiller, er derfor 'før skat'.

Du kan kontakte arbejdsgiveren eller den relevante feriekasse for at få oplyst, hvornår lønkørslen laves, eller hvornår de forventer at udbetale dine feriepenge.

Hvis FerieKonto udbetaler

FerieKonto udbetaler tidligst dine feriepenge en måned før din første feriedag.

Når FerieKonto er udbetaler, er der allerede trukket skat af beløbet. Beløbet, du bestiller, er derfor 'efter skat'.

Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden fire bankdage.

Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du besked, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge.

Husk at få styr på din NemKonto

FerieKonto udbetaler dine feriepenge på din NemKonto. Derfor skal du oprette en NemKonto – enten på www.nemkonto.dk eller ved at kontakte din bank.

Er du under 15 år, skal dine forældre eller en værge hjælpe dig.

Hvis du har arbejdet mere end 9,5 måned i ferieåret fra den 1. september til den 31. august, har du optjent ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge).

Udbetaling af ferie ud over 4 uger - før den 31. december

Har du ikke holdt al din ferie inden den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at få udbetalt den del af ferien, der vedrører ferie ud over 4 uger, uden at holde ferien.

Du har ikke krav på at få ferie ud over 4 uger udbetalt før tid – du og din arbejdsgiver skal være enige og lave en skriftlig aftale om udbetalingen. Du skal være ansat, når I laver aftalen.

Når du vælger få udbetalt ferie ud over 4 uger, har du ikke længere ret til at holde den resterende ferie i ferieafholdelsesperioden. Din arbejdsgiver har heller ikke ret til at varsle dig den resterende ferie i ferieafholdelsesperioden.

Hvis du opfylder kravene for udbetaling af ferie ud over 4 uger, kan du bestille feriepengene med årsagen ’Jeg har ferie ud over 4 uger og er i et ansættelsesforhold’.

Har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieåret, skal du oplyse, hvilken ydelse du har modtaget og hvor mange dage, du har modtaget den. Det er fordi antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få ferie ud over 4 uger udbetalt, hvis du allerede har lavet en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til den næste ferieafholdelsesperiode.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger – efter den 31. december

Hvis du har ferie til gode, når ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december og ferien ikke er overført , får du som udgangspunkt automatisk udbetalt ferie ud over 4 uger. Ferien skal udbetales til dig senest den 31. marts efter ferieafholdelsesperioden.

For at ferien kan udbetales automatisk skal du have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden (den 1. september til den 31. december året efter).

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele ferieafholdelsesperioden, kan du selv anmode om at få udbetalt ferie ud over 4 uger.

Særligt om offentlige ydelser

Har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieafholdelsesperioden, skal du oplyse, hvilken ydelse du har modtaget og hvor mange dage, du har modtaget den. Det er fordi antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

Hvis du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, skal du anmode om udbetaling inden den 30. september efter ferieafholdelsesperioden. 

Eksempel

Peter har været ansat hele ferieåret fra den 1. september til den 31. august. Han har derfor optjent i alt 5 ugers ferie. Han har kun holdt 4 ugers ferie og har derfor 1 uges ferie til gode. Hvis Peter kan lave en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver, kan han få udbetalt den uges ferie, han har til gode (ferie ud over 4 uger) uden at holde  ferie.

Er du timelønnet eller fratrådt dit arbejde?

Er du timelønnet eller fratrådt dit arbejde skal du bruge selvbetjeningen: 

Har du ferie med løn?

Hvis du har ret til ferie med løn og har været ansat hos din arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal din arbejdsgiver udbetale ferie ud over 4 uger til dig inden den 31. marts efter ferieafholdelsesperioden er slut. Hvis du ønsker at få ferien udbetalt før den 31. december, kræver det en skriftlig aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid hos den samme arbejdsgiver i hele ferieafholdelsesperioden, skal du udfylde blanketten herunder og aflevere den til din nuværende arbejdsgiver. 

Vær opmærksom på, at hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret/ferieafholdelsesperioden, skal du sende blanketten til FerieKonto. FerieKonto skal herefter godkende udbetalingen.

Har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieafholdelsesperioden, skal du oplyse, hvilken ydelse du har modtaget og hvor mange dage, du har modtaget den. Det er fordi antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

Har du ikke NemID/MitID?

Hvis du ikke har NemID/MitID eller  af andre grunde ikke kan bestille ferie digitalt, skal du også bruge blanketten herunder.

Hvis du er fratrådt din stilling senest ved udgangen af ferieafholdelsesperioden den 31. december, kan du have ret til at få udbetalt overskydende ferie fra den ferieafholdelsesperiode, som netop er slut, uden at holde ferien. 

Du kan bestille ferien fra begyndelsen af januar frem til den 30. september efter ferieafholdelsesperioden er slut. 

Hvis du har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser i løbet af ferieafholdelsesperioden, kan det have betydning for, om du kan få ferien udbetalt.

Dage med offentlige ydelser bliver trukket fra 

Hvis du har modtaget en eller flere af nedenstående offentlige ydelser i løbet af ferieafholdelsesperioden, bliver antallet af dage med ydelser trukket fra antallet af dine feriedage.

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Kontantydelse
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Integrationsydelse
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp

Dette gælder ikke barselsdagpenge og sygedagpenge. Dage med disse ydelser bliver ikke trukket fra de feriedage, du har til gode. 

Der gælder særlige regler, hvis du har været feriehindret op til ferieafholdelsesperioden udløb. Læs mere under ’Jeg er feriehindret og har overskydende ferie’

Hvis du ikke har NemID/MitID skal du søge via blanketten herunder. 

Feriepenge til gode fra tidligere ferieår

Har du ferie til gode for ferieafholdelsesperioden, der sluttede d. 31. december 2021, kan du bestille dem frem til den 30. september 2022.

Herefter overføres pengene til en feriefond, og du skal derfor ansøge om pengene hos dem.

Hvis pengene er blevet overført til en feriefond

Hvis ferien er indbetalt til FerieKonto, bliver feriepengene overført til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Uanset hvilken feriefond, der har fået overført dine feriepenge, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferie. Dokumentation kan være:

 • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
 • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
 • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du holdt ferie under værnepligt
 • udbetalingsmeddelelse fra din kommune.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Efter den 30. september kan du ikke bestille dem på borger.dk, men du skal søge om dem.

Hvis du ikke har NemID/MitID, skal du ansøge via blanket. Find blanketten her:

Har du været forhindret i at holde ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie automatisk ført over til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2021.

Dine feriepenge bliver forældede

Du skal huske at bestille dine feriepenge. Dine feriepenge bliver forældet fem år efter ferieafholdelsesperioden udløber 31. december. Herefter kan du ikke få dem udbetalt.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor feriepengene er optjent.

Det er vigtigt, at du får rettet eventuelle fejl, før du bestiller feriepengene.

Du kan se en oversigt over, hvor dine feriepenge er optjent og hvem, der skal udbetale dem, her:

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.