Hvis du ikke kan søge feriepenge digitalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal bruge denne blanket, hvis du vil bestille feriepenge fordi:

  • du holder eller har holdt ferie
  • du har forladt det danske arbejdsmarked inden for de seneste 6 måneder (fx pension)

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig.

Du kan tage et billede af blanketten og sende billedet digitalt. Du kan også sende blanketten til os med post. 

Unge mellem 13-14 år kan selv bestille et MitID på www.mitid.dk og bestille feriepenge digitalt. På den måde har de også mulighed for løbende at se, hvor mange feriepenge de optjener. 

Hvis du som forælder eller pårørende vil hjælpe en ung under 15 år med at få bestilt sine feriepenge uden MitID, skal du gøre følgende:

Find pdf-blanketten til at ansøge om feriepenge. Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig.

Udskriv og udfyld blanketten. Husk at angive hvilken dato ferien starter og hvor mange dage, der holdes. Antallet af feriedage kan du se på lønsedlen eller få oplyst hos arbejdsgiveren. Du kan tage et billede af blanketten og sende den digitalt. Er den unge over 15 år, kan den unge selv skrive under på blanketten.

Før I bestiller feriepengene, skal I sikre jer, at den unge har en aktiv NemKonto, som pengene kan blive udbetalt til. 

Du skal bruge denne blanket i perioden 1. september 2022 – 30. september 2023, hvis du vil søge om udbetaling af:

  • ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge)
  • overskydende ferie fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2023. 

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig.

Du kan tage et billede af blanketten og sende billedet digitalt. Du kan også sende blanketten til os med post.

Har du ferie til gode for ferieafholdelsesperioden, der sluttede den 31. december 2022, kan du bestille feriepengene frem til den 30. september 2023. 
Herefter overføres pengene til en feriefond, og du skal derfor søge om pengene hos dem. Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Du kan kun få udbetalt feriepengene hvis:

  • du har afholdt ferien i ferieafholdelsesperioden.
  • du er fratrådt det job, hvor feriepengene stammer fra inden den 31. december 2022, og du ikke har modtaget offentlige ydelser i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022.
  • der er tale om ferie ud over 4 uger, og du ikke har modtaget offentlige ydelser i perioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Dine feriepenge bliver forældet fem år efter ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december. Herefter kan du ikke få dem udbetalt.

MitID er din adgangskode på internettet, som gør det sikkert for dig at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Skal du i netbanken eller betjene dig selv hos det offentlige, skal du logge på med MitID.

Som borger kan du få MitID på følgende måder:

  • få MitID via din bank
  • få MitID i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid i forvejen.