Omsorgsorlov

Hvis du er lønmodtager, har du ret til selvbetalt omsorgsorlov i 5 dage om året

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er lønmodtager, har du ret til omsorgsorlov 5 arbejdsdage hvert kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. december. Hvis du ønsker at holde omsorgsorlov, skal du give din arbejdsgiver besked om det.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får løn når du holder omsorgsorlov. Hvis du ikke har ret til løn, vil de dage, du har holdt omsorgsorlov, blive trukket fra din løn. Du har ikke ret til dagpenge, selv om du ikke får løn under orloven.

Du kan holde de 5 dages omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte dage.

Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Du kan passe på eller hjælpe:

  • egne børn
  • forældre
  • ægtefælle eller partner
  • en person, der bor i samme husstand.  

Personen skal være alvorligt syg og have behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, hvor du tager omsorgsorlov. Fx hvis du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling.

Din arbejdsgiver har krav på at se dokumentation for, at du kan holde omsorgsorlov. Det vil sige, at din arbejdsgiver kan beslutte, at du skal have dokumentation fra en læge eller et sygehus, der bekræfter, at den person, som du skal hjælpe, har behov for væsentlig omsorg eller støtte pga. sygdom i den periode, hvor du vil holde omsorgsorloven.

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis du ikke får lov til at holde omsorgsorlov, eller hvis du oplever at blive forskelsbehandlet, pga., at du har holdt omsorgsorlov.