Min arbejdsgiver er ikke erklæret konkurs eller under rekonstruktion

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan først søge om erstatning for løn mv., når din arbejdsgiver er erklæret konkurs eller begæret under rekonstruktion. Men for at have ret til erstatning skal du selv være aktiv, også selvom din arbejdsgiver ikke er erklæret konkurs eller er begæret under rekonstruktion.

Hvis den løn mv. du mangler er mere end et halvt år gammel regnet fra fristdagen, så skal du aktivt have forsøgt at få pengene udbetalt af din arbejdsgiver, for at LG kan dække. Du gør noget aktivt, hvis du – umiddelbart efter at din løn er udebleven - skriver et brev til din arbejdsgiver og rykker for din manglende løn. Dette skal du gøre med korte mellemrum, og hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler, skal du straks herefter gå videre med sagen til domstolene og fogedretten. Husk at gemme dokumentationen til brug for LG’s behandling af din sag.

Du kan også kontakte din fagforening, der kan tage sig af din sag.

Hvis du kontakter en advokat, kan advokaten tage sig af din sag og evt. forsøge at inddrive de penge, din arbejdsgiver skylder dig. Hvis du selv vil forsøge at få pengene udbetalt, er det en god idé at kontakte dine tidligere kollegaer og høre, hvad de ved.

I øvrigt har alle ret til at få gratis retshjælp i deres kommune.

  • Ved konkurs eller rekonstruktion – den dato hvor skifteretten modtager en begæring om konkurs eller rekonstruktion. Se datoen på Statstidende.dk

  • Ved et dødsbo – den dato hvor skifteretten har afgjort, at en arbejdsgivers dødsbo er insolvent. Se datoen på Statstidende.dk

  • Ved ophør og insolvens – en dato som LG fastsætter. Kontakt LG