Udbetaling ved konkurs, ophør og rekonstruktion

Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt eller under rekonstruktion

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kom godt i gang

LG kan først hjælpe dig, når din arbejdsgiver er erklæret konkurs, ophørt og insolvent, ejer er død og insolvent eller hvis din arbejdsgiver er under rekonstruktion. Derefter kan du anmelde. din manglende løn, pension og feriepenge mv. 

Er du i tvivl, om din arbejdsgiver er konkurs, ophørt og insolvent eller under rekonstruktion, kan du finde hjælp her:

Du kan også læse, hvad du skal gøre, hvis du mangler løn mv., og din arbejdsgiver ikke er konkurs ophørt og insolvent eller under rekonstruktion:

LG kan betale din løn mv., hvis du var ansat som lønmodtager. I tilfælde af at din arbejdsgiver er under rekonstruktion, dækker LG kun opsagte og fritstillede lønmodtagere. Arbejder du fortsat for din arbejdsgiver under rekonstruktion, kan du ikke få penge af LG.

Hvem er lønmodtager?

Du er lønmodtager, hvis du har været i et tjenesteforhold til din arbejdsgiver. Det betyder, at du skal have udført dit arbejde personligt for din arbejdsgiver og under din arbejdsgivers instruktioner og kontrol.

Det er stillingens indhold og ikke stillingsbetegnelsen, der afgør, om du er lønmodtager.

Hvem er ikke lønmodtager?

Har du ikke været ansat som lønmodtager, kan du ikke få penge fra LG.

Læs mere om hvem, der ikke kan få penge fra LG:

Hvem er nærtstående?

Du kan desuden ikke få penge fra LG, hvis du har været nærtstående til virksomheden.

Læs mere om hvem, der er nærtstående her:

LG kan højst udbetale 160.000 kr. Feriepenge, betaling af søgnehelligdage (SH-betaling) og fritvalgssaldo indgår ikke i dette beløb.

Læs hvad LG kan betale:

Din ansættelsesform har betydning

Hvor meget du kan få udbetalt af LG vil afhænge af, hvordan du har været ansat.

Her kan du læse om de forskellige ansættelsesformer:

Sådan anmelder du

I langt de fleste tilfælde får du svar på din anmeldelse indenfor 35 hverdage. LG behandler altid de ældste anmeldelser først.

I særlige tilfælde kan der gå længere tid, før LG kan træffe en afgørelse i din sag. Læs mere om, hvor hurtigt vi behandler din sag:

Hvis du er opsagt og fritstillet under rekonstruktion, kan LG kun behandle din anmeldelse, mens din arbejdsgiver er under rekonstruktion.

Kan jeg selv gøre noget?

Du kan være med til at sikre, at din anmeldelse bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at huske at sende al den nødvendige dokumentation med i din anmeldelse.

Udbetaling

Løn

LG udbetaler din løn mv. til dig, din fagforening eller A-kasse. Hvis din fagforening eller A-kasse har anmeldt for dig, bliver pengene udbetalt til dem.

Der går 3-5 hverdage, før pengene er overført til din NemKonto, til fagforeningens eller A-kassens konto. 

Feriepenge

LG udbetaler dine feriepenge til FerieKonto. Læs mere om, hvornår du kan se dine feriepenge:

Til fagforeninger og advokater

Andre emner

Er du uenig i LG´s afgørelse, kan du kontakte os med dine kommentarer og evt. vedlægge yderligere dokumentation for dit krav. LG gennemgår din sag igen og sender dig en ny afgørelse.

Hvis du fortsat er uenig i vores afgørelse, kan du anlægge sag mod LG ved retten i Hillerød. LG har ikke noget ankenævn, og derfor kan sagen alene fortsætte ved domstolene.

Læs i LG´s vejledning om afslag, klage og aktindsigt:

ATP's kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren: