Anmeld til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Her kan du anmelde til LG.

Har du givet din fagforening fuldmagt, så kontakt dem, før du udfylder anmeldelsen til LG.

Sådan gør du

Inden du går i gang, skal du finde:

  • ansættelseskontrakt
  • opsigelse og fritstilling
  • lønsedler for de seneste 6 måneder
  • timesedler
  • anden relevant dokumentation

Guide