Hvad er LG's sagsbehandlingstider?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

I langt de fleste tilfælde behandler LG din anmeldelse indenfor 35 hverdage.

Der er forskel på, hvor komplekse sagerne er, og derfor varierer sagsbehandlingstiden fra sag til sag.

Har du en opsigelsesperiode?
Søger du om løn, feriepenge mv. i din opsigelsesperiode, skal sagen behandles to gange. Når LG modtager de sidste oplysninger, behandler vi din sag indenfor 30 hverdage.

Har LG brug for flere oplysninger?
Mangler vi oplysninger i din sag, skal sagen behandles flere gange. Når LG modtager de nye oplysninger, behandler vi din sag indenfor 30 hverdage.

Hvis det tager længere tid
I særlige tilfælde kan der gå længere tid, før LG kan træffe en afgørelse i din sag. Det kan skyldes:

  • Vi skal undersøge om der er sket en virksomhedsoverdragelse, som du er en del af.
  • Du har anmeldt løn mv. der er mere end et halvt år gamle.
  • Du har kørt en retssag mod din tidligere arbejdsgiver.
  • Du var daglig leder, direktør eller medlem af bestyrelsen.
  • Du var ejer eller i familie med ejeren af virksomheden.
  • Din sag skal behandles af vores jurister.