Hvad betaler LG ved konkurs eller ophør og insolvens?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

LG betaler:

  • løn, feriepenge eller pension* for arbejde, du har udført
  • løn, feriepenge eller pension* for din opsigelsesperiode
  • pension* for tidligere perioder
  • betaling for søgnehelligdage (SH)
  • tillæg (fri bil/tlf., bonus, fritvalg, akkordoverskud mv.)

* Du skal være opmærksom på, at den forsinkede indbetaling af din pension kan få betydning, hvis din pensionsordning også omfatter en forsikringsdækning, som normalt bliver betalt gennem din pension.

LG opfordrer dig til at kontakte dit pensionsselskab, så du ved, hvordan du skal forholde dig i denne situation.