Til fagforeninger og advokater ved konkurs og rekonstruktion

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fuldmagt

Det er dit ansvar, som fuldmagtshaver, at formidle oplysninger fra LG til lønmodtageren.

Dette gælder indtil sagen er helt færdigbehandlet i LG.

Transport

Selvom lønmodtageren har givet fuldmagt til fx en fagforening eller advokat (kaldet fuldmagtshaver), kan lønmodtagerens A-kasse kræve, at udbetalingen fra LG sker til lønmodtagerens A-kasse og ikke til fuldmagtshaveren. Det kaldes at transportere (videregive) et krav.

LG registrerer transporten, når vi modtager en transporterklæring, der er underskrevet af lønmodtageren. Udbetaling fra LG sker herefter til A-kassen.

Det er ikke muligt at transportere et krav til andre end lønmodtagerens A-kasse eller fagforening. Hvis kravet bliver transporteret til andre, mister lønmodtageren muligheden for at få sin løn dækket af LG. 

Tilbagekaldelse af fuldmagt

Skal du ikke længere have fuldmagt i sagen, skal du sende en besked til LG.

Ved rekonstruktion

Som fuldmagtshaver har du ikke adgang til at se, hvor meget der er udbetalt til en arbejdsgiver, der har søgt om lån til sine medarbejdere under rekonstruktion.

Udbetalinger under rekonstruktion har ingen betydning for lønmodtagerens mulighed for senere at få udbetalt løn mv. fra LG ved en konkurs.

Start Se udbetalinger fra LG for fagforeninger og advokater

Fuldmagt

Har lønmodtager givet fuldmagt til jer, modtager I både breve og udbetalinger fra LG.

De lønmodtagere, der er tilmeldt NemSMS, modtager en SMS, når vi sender pengene til udbetaling.

Der går 3 til 5 hverdage, før pengene er på jeres konto.

Feriepenge bliver overført til FerieKonto, og der kan gå op til 10 hverdage, før feriepengene er registreret hos FerieKonto.

Transport til en A-kasse

Hvis lønmodtager har givet transport til sin A-kasse for at kunne få et dagpengelån, betaler LG penge til A-kassen.

Breve fra LG bliver fortsat sendt til fuldmagtshaver, som også har adgang til at se udbetalingerne.

Hvis A-kassen skal bruge oplysninger om udbetalingerne fra LG, skal de tage kontakt til fuldmagtshaver.