Hvem kan ikke få penge fra LG?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er ikke lønmodtager, hvis du har været direktør eller en del af virksomhedens øverste ledelse.

Når LG vurderer, om du er direktør eller hører med til den øverste ledelse, lægger LG vægt på dine kompetencer og beføjelser.

Det er ikke afgørende, om du har titel af direktør. Det er stillingens indhold – ikke stillingsbetegnelsen – der er afgørende.

Det er dig, der skal dokumentere, at du ikke har været direktør, men at du har udført arbejde som almindelig lønmodtager.

Du er ikke lønmodtager, hvis du har været leder med beføjelser til at varetage virksomhedens drift.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du har været daglig leder eller bestyrer.

Når LG vurderer, om du har været leder med beføjelser, lægger LG vægt på dine kompetencer og beføjelser.

Det er ikke afgørende, om du har titel af daglig leder eller bestyrer. Det er stillingsen indhold – ikke stillingsbetegnelsen – der er afgørende.

Hvis du har en ansættelseskontrakt, hvor du er ansat som daglig leder/bestyrer, er det dig, der skal bevise, at du har været lønmodtager.

Du skal derfor kunne bevise, at du ikke har haft beføjelser som en daglig leder/bestyrer.

Du er ikke lønmodtager, hvis du har haft beføjelser på direktørniveau.

Dette gælder også, selvom du ikke har titel af direktør.

Det er stillingens indhold – ikke stillingsbetegnelsen – der er afgørende.

Hvis du har været medlem af bestyrelsen, vurderer LG, om du har været lønmodtager.

LG lægger ved vurderingen bl.a. vægt på, om du samtidig med din bestyrelsespost f.eks. også har været direktør, daglig leder eller nærtstående til virksomheden.

Er du medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, vil du normalt være lønmodtager og kunne få udbetalt løn fra LG.

Du er som udgangspunkt ikke lønmodtager, hvis du er freelancer eller handelsagent

Du disponerer i disse tilfælde frit i forhold til dit arbejde, og er ikke underlagt din arbejdsgivers instruktioner og kontrol.

Musiker eller artist

Du er ikke lønmodtager, hvis du er musiker eller artist, der arbejder som solist.

I disse tilfælde betragter LG dig som selvstændig og ikke underlagt en arbejdsgivers instruktioner og kontrol.

Hvis du optræder regelmæssigt og har en aftale af længere varighed, kan der dog være tale om et lønmodtagerforhold, hvor LG dækker løn mv.