Fleksjob, barsel og udenlandsk arbejdsgiver ved konkurs, ophør og rekonstruktion

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Løn

Hvis du har været ansat i et fleksjob, kan du godt få udbetalt løn mv. fra LG.

Du vil få udbetalt den løn, som du normalt ville få fra din arbejdsgiver.

Løn i opsigelsesperioden

Læs om du har ret til en opsigelsesperiode i din ansættelseskontrakt eller i overenskomsten.

Er du på barsel, og har du ret til løn under barsel, kan du fra LG få den løn mv., som din arbejdsgiver skulle have betalt.

Når du anmelder til LG, skal du også huske at oplyse:

 • barnets fødselsdato
 • udbetalte barselsdagpenge (kopi af udbetalinger)
 • hvornår din barselsorlov stopper
 • dokumentation for ret til din løn under barsel (din ansættelsesaftale, overenskomst mv.)

Hvis du arbejder i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver, der bliver erklæret konkurs eller kommer under rekonstruktion, kan LG godt udbetale løn mv. for dit arbejde. LG udbetaler, hvis din arbejdsgiver:

 • har adresse i et EU/EØS-land
 • har aktiviteter i mindst to EU/EØS-lande
 • er under en form for insolvensbehandling i hjemlandet (som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008)

og hvis du:

 • sædvanligvis har udført dit arbejde i Danmark
 • ikke har været udstationeret til Danmark
 • ikke opholder dig ulovligt i Danmark.

Husk dokumentation

Udover den dokumentation LG normalt skal modtage, skal du også sende:

 • Dokumentation for arbejdsgiverens identitet og hjemland
 • Opgørelse over hvilke perioder du har arbejdet i Danmark
 • Eventuel opholdstilladelse i Danmark
 • Eventuel arbejdstilladelse i Danmark
 • Eventuel udstationeringsaftale

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse nedenstående dokument. Du er velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Garantifond.