Udbetaling ved konkurs og ophør

Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Anmeld til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Du skal anmelde til LG, hvis du mangler løn mv.

Din arbejdsgiver skal være konkurs eller ophørt og insolvent, før du kan anmelde til LG.

Frister ved konkurs og ophør

Når du anmelder til LG skal du være opmærksom på vores anmeldelsesfrist, som er:

  • senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs
  • senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent

Frister ved død

Hvis din arbejdsgiver er død, er der to frister, du skal overholde:

  • Du skal anmelde din løn mv. til LG senest 4 måneder efter, at skifteretten har afgjort, om din arbejdsgivers dødsbo er insolvent.
  • Du skal også anmelde din løn mv. til dødsboets advokat senest 8 uger efter, at der i Statstidende er indrykket proklama.

Frister ved feriepenge

Mangler du feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal du anmelde dit krav på feriepenge, så snart du finder ud af, at din tidligere arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt og insolvent eller død.

Er du medlem af en fagforening?

Har du brug for hjælp til at anmelde til LG, kan du kontakte din fagforening.

Er du tilmeldt NemSMS?

Du kan få en SMS fra LG, når vi har sendt dine penge til udbetaling.

Start Se udbetalinger fra LG

Løn

LG udbetaler din løn mv. til dig, din fagforening eller A-kasse. Der går 3-5 hverdage, før pengene er overført til din NemKonto, til fagforeningens eller A-kassens konto.

Feriepenge

LG udbetaler dine feriepenge til FerieKonto. Læs mere om. hvornår du kan se dine feriepenge:

Skat

Se, hvordan og hvornår LG beregner skat af de beløb, du får udbetalt:

Når LG betaler løn, feriepenge mv., henter vi oplysninger fra Skattestyrelsen om dit aktuelle skattekort og fratrækker A-skat og AM-bidrag.

Skal du betale restskat?
Hvis du skal betale restskat kan årsagen være, at

  • den løn, som LG har betalt, er indberettet af både din arbejdsgiver og LG.
  • LG har betalt feriepenge, og derfor har du haft en ekstra indkomst.
  • du har haft en højere indkomst, end du har forskudsregistreret.  

Læs mere om skat ved konkurs og ophør:

Læs hvad LG kan betale:

Maksimum udbetaling fra LG

LG kan højst udbetale 160.000 kr. Herudover betaler vi feriepenge og fritvalgssaldo.

Din ansættelsesform har betydning

Hvor meget du kan få udbetalt af LG vil afhænge af, hvordan du har været ansat.

Her kan du læse om de forskellige ansættelsesformer:

LG kan betale din løn mv., hvis du var lønmodtager.

Lønmodtager

Du er lønmodtager, hvis du har været i et tjenesteforhold til din arbejdsgiver. Det betyder, at du skal have udført dit arbejde personligt for din arbejdsgiver og under din arbejdsgivers instruktioner og kontrol.

Det er stillingens indhold og ikke stillingsbetegnelsen, der afgør, om du er lønmodtager.

Hvem er ikke lønmodtager?

Har du ikke været ansat som lønmodtager, kan du ikke få penge fra LG.

Læs mere om hvem, der ikke kan få penge fra LG:

Hvem er nærtstående?

Du kan desuden ikke få penge fra LG, hvis du har været nærtstående til virksomheden.

Læs mere om hvem, der er nærtstående her:

LG betaler feriepenge efter ferielovens regler.

Læs mere om hvordan LG beregner dine feriepenge:

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Har du et feriekort, skal du kontakte den feriegarantiordning, der står på dit feriekort.

Se om din arbejdsgiver har indbetalt feriepenge på feriepengeinfo:

Forældelse af feriepenge

LG kan betale feriepenge som ikke er forældet efter ferielovens regler. Læs mere om forældelse af feriepenge:

LG kan kun betale feriepenge, som ikke er forældet efter ferielovens regler, hvis anmeldelsesfristen til LG er overholdt.

Vær opmærksom på, at du skal anmelde dit krav på feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, så snart du finder ud af, at arbejdsgiver er gået konkurs, ophørt og insolvent eller død.   

Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer, at lønmodtagere får udbetalt løn mv., når deres arbejdsgiver går konkurs eller ophører. LG kan også hjælpe arbejdsgiveren med at betale løn til de ansatte, der arbejder for virksomheden, mens den er under rekonstruktionsbehandling.

Hvis du vil klage

Er du uenig i LG´s afgørelse, kan du kontakte os med dine kommentarer og evt. vedlægge yderligere dokumentation for dit krav. LG gennemgår din sag igen og sender dig en ny afgørelse.

Hvis du fortsat ikke mener, at vores afgørelse er korrekt, kan du anlægge sag mod LG ved retten i Hillerød. LG har ikke noget ankenævn, og derfor kan sagen alene fortsætte ved domstolene.

Læs i LG´s vejledning om afslag, klage og aktindsigt:

Kontakt kundeambassadøren

Hvis du er utilfreds med den service, du har fået af LG, kan du kontakte ATP's kundeambassadør:

Lovgivning

LG blev oprettet i 1972 og kan betegnes som en del af samfundets sociale sikkerhedsnet. LG er en selvejende institution, der ledes af arbejdsmarkedets parter og er reguleret ved en særlig lov: Lov om Lønmodtagernes Garantifond.