Skat ved konkurs, ophør og rekonstruktion

Lønmodtagernes Garantifond (LG) beregner skat af de beløb, du får udbetalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hver gang LG udbetaler, henter LG oplysninger fra Skattestyrelsen om dit aktuelle skattekort. LG fratrækker A-skat og AM-bidrag, når din løn, feriepenge mv. bliver udbetalt.

LG indberetter løn for de perioder, der udbetales for. Det betyder, at der på tidspunktet for en udbetaling, kan være indberettet løn for tidligere år. 

Hvis LG fx udbetaler løn i januar, men udbetalingen vedrører løn for november sidste år, så bruger LG det aktuelle skattekort fra januar, men lønnen indberettes for det tidligere år.

Skattestyrelsen godskriver de beløb, som LG beregner, så du bliver stillet, som om de var indbetalt af din arbejdsgiver.

Læs mere om, hvornår din løn, ferie, opsigelse mv. bliver beskattet:

LG må ikke bruge dit fradrag ved udbetaling af løn i din opsigelsesperiode. Får du nyt job inden din opsigelsesperiode udløber, bruger du dit fradrag hos din nye arbejdsgiver.

Når LG betaler løn, feriepenge mv., henter vi oplysninger fra Skattestyrelsen om dit aktuelle skattekort og fratrækker A-skat og AM-bidrag.

Skal du betale restskat?

Hvis du skal betale restskat kan årsagen være, at

  • den løn, som LG har betalt, er indberettet af både din arbejdsgiver og LG (også kaldt dobbeltindberetning).
  • LG har betalt feriepenge, og derfor har du haft en ekstra indkomst.
  • du har haft en højere indkomst, end du har forskudsregistreret.

Dobbeltindberetning til Skattestyrelsen

Hvis din tidligere arbejdsgiver, har indberettet din løn til Skattestyrelsen, bliver du beskattet dobbelt, når LG betaler din løn. 

Du skal selv skrive til Skattestyrelsen og oplyse, at din arbejdsgiver har indberettet din løn uden at betale den.

Husk at sende kopi af din udbetaling fra LG med til Skattestyrelsen.

Du skal betale skat af dine feriepenge, og feriepengene bliver indberettet til Skattestyrelsen som en indkomst.
Det betyder, at din indkomst bliver højere i det år, hvor dine feriepenge bliver indberettet.

Ferie med feriepenge

Hvis du har ferie med feriepenge, bliver dine feriepenge beskattet det år, du optjener dem.

Ferie med løn

Hvis du har ferie med løn, bliver dine feriepenge først beskattet det år, din opsigelsesperiode udløber, og dine feriepenge bliver betalt til FerieKonto. Det gælder også, hvis du har feriepenge til gode for flere år.

Når LG udbetaler sagsomkostninger, dækker LG en udgift, som du eller din fagforening har haft. Det er et skattefrit beløb.

Renter

Renter er ikke en lønindkomst, men en kapitalindkomst. Derfor beregner LG ikke A-skat og AM-bidrag af de renter, der bliver betalt.

Skattestyrelsen beregner og opkræver skat af renter i forbindelse med din årsopgørelse.