Feriepenge ved konkurs og ophør

Information

Lønmodtagernes Garantifond sagsbehandler som normalt. Du kan finde svar på de fleste spørgsmål på borger.dk/lg, hvor du også kan anmelde, hvis du mangler løn mv. Du kan fortsat skrive til os:

Send besked til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

På telefonerne prioriterer vi de akutte og helt nødvendige henvendelser. Der kan derfor være forlænget ventetid.

Vi følger statsministerens anbefalinger om at flest muligt arbejder hjemmefra, uden at samfundet går i stå. Vi har derfor ændret den måde, vi normalt arbejder på.

Skal du holde ferie, og er din arbejdsgiver konkurs eller ophørt?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

LG udbetaler feriepenge efter ferielovens regler. Læs mere om ferieloven her:

Optjeningsåret

Du optjener 12,5 pct. i feriepenge af hele din bruttoløn i kalenderåret - fra den 1. januar til den 31. december.

Du optjener 2,08 feriedag pr. måned.

Ferieåret

Du afholder ferie i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april året efter.

Ferietillægget udgør normalt 1 pct. af den ferieberettigede løn fra det seneste kalenderår.

Ferietillægget er en del af de 12,5 pct. som du får i feriepenge.

Hvis du får udbetalt feriepenge fra LG, får du derfor ikke også udbetalt ferietillæg.

Hvis du har ferie til gode fra sidste kalenderår, vil LG anse hele eller dele af ferien for afholdt i din opsigelsesperiode.

Dette gælder også ny ferie, hvis din opsigelsesperiode strækker sig ind over den 1. maj, hvor det nye ferieår starter.

Varsling af ferie

Din arbejdsgiver kan have varslet, at du skal holde ferie i din opsigelsesperiode. Er ferien ikke varslet, bliver den det automatisk, når du bliver fristillet.

  • Du skal holde din hovedferie, hvis der frem til udløbet af din opsigelsesperiode er plads til 3 måneders varsling plus ferien.
  • Du skal holde din restferie, hvis der frem til udløbet af din opsigelsesperiode er plads til 1 måneds varsling plus ferien.

Hovedferie og restferie

Din ferie opdeles i:

  • hovedferien - op til de første 15 dage
  • restferien - udover de 15 dage.

Feriepenge eller ferie med løn

På de feriedage, der anses for afholdt, får du enten feriepenge eller løn under ferie.

LG kan kun betale feriepenge eller løn under ferie svarende til det antal feriedage, du har optjent hos din arbejdsgiver.

På blanketten ”Dokumentation for indtægt og jobsøgning”, som LG sender til dig, skal du oplyse, hvornår du har holdt ferie i din opsigelsesperiode.

LG placerer ferie i opsigelsesperioden med henvisning til ferielovens regler.

Hvis du får nyt arbejde i opsigelsesperioden og derfor helt eller delvist ikke kan afholde ferien, kan du søge om erstatning for de feriedage, du ikke kan afholde.

Denne erstatning kaldes ferietabserstatning.

Ønsker du at LG skal beregne, om du er berettiget til ferietabserstatning, skal du sende en besked til LG, når din opsigelsesperiode er udløbet, og du indsender blanketten "Dokumentation for indtægt og jobsøgning".

Hvis din konkursramte arbejdsgiver var medlem af en arbejdsgiverforening, som har en feriegarantiordning, betaler de dine feriepenge.