Arbejdsgiver er ikke konkurs, ophørt eller under rekonstruktion

Mangler du løn mv. og er din arbejdsgiver ikke konkurs, ophørt eller under rekonstruktion?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis den løn mv., som du mangler at få udbetalt, er mere end et halvt år gammelt regnet fra fristdagen i konkursboet, skal du selv aktivt have forsøgt at få pengene udbetalt af din arbejdsgiver, før LG kan dække beløbet. Her kan du læse mere om fristdagen:

Du kan selv gøre noget aktivt ved at sende et brev til din arbejdsgiver om din manglende løn umiddelbart efter, du ikke har fået den udbetalt. Derefter skal du rykke din arbejdsgiver for lønnen med korte mellemrum, og har din arbejdsgiver ikke betalt din løn efter 2-3 måneder, skal du straks gå videre med sagen til domstolene.

Du kan kontakte din fagforening, din advokat eller den gratis juridiske retshjælp, hvis du har brug for hjælp.

Er din arbejdsgiver ikke konkurs eller kommet under rekonstruktion, og har du forsøgt at få dine penge uden held?

Du kan selv få din arbejdsgiver erklæret konkurs i Skifteretten, så du kan få hjælp fra LG.

Det koster dig fra 750 kr., hvis du selv indgiver en konkursbegæring.

Vær opmærksom på, at beløbet kan blive større afhængigt af hvilken selskabsform, der er tale om.

Læs mere om konkurs på Danmarks Domstole:

Du kan få hjælp fra LG, hvis din arbejdsgiver er ophørt og ikke kan betale sin gæld (insolvent).

Se om din arbejdsgiver er ophørt på Virk:

Hvis din arbejdsgiver er ophørt på CVR, skal du selv forsøge at få dine penge fra din arbejdsgiver. Det kan du gøre ved at sende et betalingspåkrav til fogedretten.

Du kan finde en blanket til betalingspåkrav på Danmarks Domstole:

Læs mere om insolvens på Danmarks Domstoles hjemmeside:

Du kan anmelde løn mv. til LG, hvis fogedretten erklærer din arbejdsgiver for insolvent, og hvis disse to forholde er opfyldt:

  • Din arbejdsgiver skal være ude af stand til at betale din løn.
  • Er du ansat i en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), skal du have en insolvenserklæring, der ikke må være ældre end 6 måneder. De 6 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor LG modtager din anmeldelse.

Du kan først få hjælp af LG, hvis din arbejdsgiver er tvangsopløst. Det er ikke nok, at din arbejdsgiver er under tvangsopløsning.

Hvis din arbejdsgiver er under tvangsopløsning, kan du bede skifteretten om hjælp:

  • Send en besked til skifteretten
  • Oplys, at du har et krav på fx løn, feriepenge, pension mv. til gode i virksomheden.

Skifteretten vil muligvis behandle tvangsopløsningen hurtigere.

Find den korrekte skifteret

Du skal først finde virksomhedens adresse. Den kan du finde ved at søge på:

Derefter skal du finde skifteretten på Danmarks Domstole:

Adresse i Storkøbenhavn

Bemærk, hvis din arbejdsgiver har adresse i Storkøbenhavn, skal du skrive Sø- og Handelsretten i København, der behandler tvangsopløsningssager for Storkøbenhavn.

Er din arbejdsgiver død, kan LG udbetale den løn mv., du har til gode. Det kræver dog, at dødsboet bliver behandlet som et insolvent dødsbo.

Er du i tvivl om dødsboet er insolvent, skal du kontakte bobestyreren.

På Statstidende kan du se, hvem der er bobestyrer og hvornår der er proklamafrist.

Se, om der er et proklama på Statstidende:

Vigtigt

Du skal anmelde til bobestyreren, inden proklamafristen udløber.

Hvis du ikke anmelder din løn mv. til dødsboet inden proklamafristen, bortfalder dit krav.

Proklamafristen er 8 uger fra den dato, hvor der er indrykket en annonce i Statstidende.