Hvad betaler LG til funktionærer ved konkurs, ophør og rekonstruktion?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du funktionær, og går din arbejdsgiver konkurs, bliver ophørt eller kommer under rekonstruktion, kan LG udbetale den løn mv., du har til gode. Du kan også få dækket din løn i opsigelsesperioden.

Se om du er funktionær i funktionærloven:

Her kan du se, hvor langt dit opsigelsesvarsel er, når du har ret til funktionærlovens opsigelsesvarsler:

  • Har du været ansat i indtil 6 måneder, har du 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
  • Har du været ansat mellem 6 måneder og 3 år, har du 3 måneders varsel til udgangen af en måned.
  • Har du været ansat mellem 3 og 6 år, har du 4 måneders varsel til udgangen af en måned.
  • Har du været ansat mellem 6 og 9 år, har du 5 måneders varsel til udgangen af en måned.
  • Efter 9 års ansættelse har du 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Din opsigelsesperiode tæller med i din ansættelse.

Var du ansat i 2 år og 9 måneder, har du ret til 3 måneders opsigelsesvarsel. Bliver du derimod opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har du 4 måneders opsigelsesvarsel, fordi din almindelige ansættelse plus opsigelsesperioden overstiger 3 år.

Er du funktionær, har du ret til minimalerstatning. Minimalerstatning er erstatning for manglende løn i din opsigelsesperiode efter du er blevet fritstillet.

Minimalerstatningen svarer til løn i op til 3 måneder, som du har ret til uanset, om du får nyt arbejde i opsigelsesperioden. Derfor får du udbetalt hele minimalerstatningen allerede med den første udbetaling fra LG.

Er dit opsigelsesvarsel længere end tre måneder, kan LG først beregne din endelige erstatning, når hele opsigelsesperioden er udløbet.

LG ser på, hvad din indtægt har været i hele opsigelsesperioden i forhold til, hvad din forventede indtægt ville have været, hvis din arbejdsgiver ikke var gået konkurs eller kommet under rekonstruktion. I beregningen indgår din minimalerstatning. 

Har du haft en mindre indtægt end forventet, betaler LG differencen, men har du tjent mere eller det samme som forventet, kan LG ikke betale mere.


Er du funktionær og har du været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år på fratrædelsestidspunktet, har du ret til en godtgørelse på 1 måneds løn.

Har du været ansat som funktionær i samme virksomhed i mindst 17 år på fratrædelsestidspunktet, har du ret til en godtgørelse på 3 måneders løn. Det kaldes en fratrædelsesgodtgørelse eller en 2a godtgørelse.

Når din opsigelsesperiode er gået, skal du blandt andet oplyse, hvilke jobs du har søgt, hvilke indtægter du har haft, og om du har holdt ferie i din opsigelsesperiode.

Dine oplysninger er vigtige, for at LG kan beregne, hvad du mangler af løn mv. i din opsigelsesperiode.

Du får besked, når det er tid til at sende oplysninger til LG.

Du skal søge nyt arbejde i hele opsigelsesperioden for at have ret til erstatning ud over minimalerstatningen.

Du skal søge mindst 3-4 job pr. måned.

Skal jeg søge job, når jeg holder ferie?

Hvis du holder ferie i opsigelsesperioden, efter du er blevet fritstillet, er du ikke forpligtet til at søge job i den periode, du holder ferie.