Elever og lærlinge under konkurs eller rekonstruktion

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du ansat som elev eller lærling, og er din arbejdsgiver gået konkurs eller kommet under rekonstruktion, kan LG udbetale den løn, du har til gode. LG betaler din løn frem til den dag, du sidste gang var på arbejde hos arbejdsgiveren.

Du har også ret til en godtgørelse for ophævelse af din uddannelsesaftale, hvis ophævelsen skyldes din arbejdsgivers konkurs eller rekonstruktion.

Blev din uddannelse afbrudt inden for din prøvetid, har du ikke ret til løn i en opsigelsesperiode eller godtgørelse.

Prøvetiden er de første 3 måneders oplæring.

Var du i oplæring som elev eller lærling uden for funktionærlovens område, betaler LG en godtgørelse på 40.000 kr. for ophævelse af uddannelsesaftalen. Hvis du var voksenelev eller -lærling, er godtgørelsen på 53.000 kr. Ophævelsen skal skyldes arbejdsgiverens konkurs eller rekonstruktion.

LG betaler ikke løn i en opsigelsesperiode for en elev eller lærling, der ikke er ansat som funktionær.

Var du i oplæring som elev eller lærling inden for funktionærlovens område, betaler LG din løn mv. i opsigelsesperioden. Længden af opsigelsesperioden følger funktionærlovens regler. Man regner opsigelsesperioden fra den dag, din uddannelse blev afbrudt.

Læs mere om opsigelsesvarsler i funktionærloven:

Godtgørelse

Du har også ret til en godtgørelse på 20.000 kr. for ophævelse af uddannelsesaftalen. Hvis du er voksenelev eller -lærling, er godtgørelsen 26.500 kr. Ophævelsen skal skyldes arbejdsgiverens konkurs eller rekonstruktion.

Godtgørelsen bliver først udbetalt, når din opsigelsesperiode er gået.

Feriepenge for opsigelsesperioden

Når din opsigelsesperiode er gået, skal du blandt andet oplyse, du har haft indtægt og holdt ferie i din opsigelsesperiode. 

Dine oplysninger er vigtige, for at LG kan beregne, hvad du mangler af feriepenge i din opsigelsesperiode.

Du får besked, når det er tid til at sende oplysninger til LG.