Anmeldelsesfrister ved konkurs, ophør, død og rekonstruktion

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du anmelder til LG, skal du være opmærksom på vores anmeldelsesfrist, som er senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs

Når du anmelder til LG, skal du være opmærksom på vores anmeldelsesfrist.

Hvis din arbejdsgiver er død, er der to frister, du skal overholde:

  1. Du skal anmelde din løn mv. til LG senest 4 måneder efter, at skifteretten har afgjort, om din arbejdsgivers dødsbo er insolvent.
  2. Du skal også anmelde din løn mv. til dødsboets advokat senest 8 uger efter, at der i Statstidende er indrykket proklama.

Er du opsagt og fritstillet før eller under arbejdsgivers rekonstruktion, er der ikke en anmeldelsesfrist. Det er dog en betingelse, at du har sendt din anmeldelse til LG, og LG har behandlet din anmeldelse, inden din arbejdsgivers rekonstruktion udløber.