Sådan behandler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger AESK behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med AESK er at kontrollere og evt. klage over erhvervssygdomsafgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). AESK vurderer afgørelsen efter de oplysninger, der ligger tilgængelige via ”Se Sag” på AES’ hjemmeside. AESK vurderer AES’ afgørelse på baggrund af oplysninger om fx:

  • ansættelse og arbejde
  • helbred
  • indkomst før og efter skaden
  • din sag i kommunen

AESK behandler dine oplysninger på baggrund af lov om arbejdsskadesikring.

Hvis AESK ikke er enig i AES’ afgørelse, klager AESK over den. AES skal herefter behandle sagen igen. Hvis der mangler oplysninger i ”Se Sag” på AES’ hjemmeside, er det AES´ opgave at indhente oplysningerne. Det har AESK ikke kompetence til.

Du kan gøre indsigelse mod, at AESK har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som AESK har om dig.

Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden.

Har du spørgsmål til klagen fra AESK?

Har du spørgsmål til klagen fra AESK, skal du kontakte AESK.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til AESK's behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte AESK:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at AESK ikke har overholdt dine rettigheder.

Er du uenig i den måde, AESK behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AESK´s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i AESK´s håndtering af din sag, skal du kontakte AESK direkte.