Sådan behandler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger AESK behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med AESK er at kontrollere og evt. klage over erhvervssygdomsafgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). AESK vurderer afgørelsen efter de oplysninger, der ligger tilgængelige via ”Se Sag” på AES’ hjemmeside. AESK vurderer AES’ afgørelse på baggrund af oplysninger om fx:

  • ansættelse og arbejde
  • helbred
  • indkomst før og efter skaden
  • din sag i kommunen

AESK behandler dine oplysninger på baggrund af lov om arbejdsskadesikring.

Hvis AESK ikke er enig i AES’ afgørelse, klager vi over den. AES skal herefter behandle sagen igen. Hvis der mangler oplysninger i ”Se Sag” på AES’ hjemmeside, er det AES´ opgave at indhente oplysningerne. Det har AESK ikke kompetence til.

AESK sletter en eventuel klage i din sag lagret i vores system senest 10 år efter endelig afgørelse er truffet i klagen af enten AES eller Ankestyrelsen.

Du kan gøre indsigelse mod, at AESK har personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som AESK har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til AESK's behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte AESK:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at AESK ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, AESK behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over AESK´s behandling af personoplysninger.

Er du uenig i AESK´s håndtering af din sag, skal du kontakte AESK direkte.