Udland og ferie

Der gælder særlige regler for din ferie, hvis du flytter til eller opholder dig i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du flytter til udlandet og fratræder dit job i Danmark, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode fra igangværende ferieperioder, uden at holde ferien. Det kan du inden for 6 måneder efter, du har forladt det danske arbejdsmarked. 

Når du framelder dig CPR-registeret, eller får adresse i udlandet og ikke er registreret som grænsegænger, bliver dine feriepenge automatisk udbetalt ca. tre uger senere. Du modtager et udrejsebrev om dette.

Hvis du fortsat arbejder for en dansk arbejdsgiver under dansk ferielov, har du pligt til at give FerieKonto/Feriepengeinfo besked om, at du fortsat arbejder i Danmark.

Du skal give besked inden 3 uger efter, du har modtaget udrejsebrevet. 

Jeg framelder mig ikke CPR-registeret

Hvis du opholder dig i udlandet uden at framelde dig det Centrale Personregister (CPR), kan dine tilgodehavende feriepenge ikke udbetales automatisk. Du skal derfor bestille feriepengene.

Jeg flytter til Færøerne eller Grønland

Den danske ferielov gælder ikke på Færøerne og i Grønland.

Hvis du flytter til Grønland eller Færøerne og tilmelder dig det grønlandske eller færøske folkeregister, og du ikke længere arbejder for en dansk arbejdsgiver, er du ikke længere omfattet af ferieloven. Det betyder, at du kan få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferien, fordi du flytter til udlandet. 

Du skal selv anmode om at få dem udbetalt, det sker ikke automatisk.

Bestillingsfrist

Hvis du ikke har modtaget et udrejsebrev, eller hvis du tidligere har været registreret som grænsegænger, og du nu ønsker feriepengene udbetalt uden at holde ferien, skal du søge om udbetaling senest seks måneder efter, du har forladt det danske arbejdsmarked.

Når det er mere end seks måneder siden, du forlod arbejdsmarkedet, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Få mere information om at flytte til udlandet

Der er mange ting at forholde sig til, når du flytter til udlandet. Måske har du brug for information om andet end ferie.

I guiden får du overblik over mange af de ting, der er vigtige at vide, inden du som dansk statsborger flytter til udlandet. 

Opholder du dig i udlandet, skal du som udgangspunkt holde din ferie som normalt for at få udbetalt dine feriepenge.

Er du forhindret i at holde din ferie, fordi du arbejder i udlandet og ikke er omfattet af den danske ferielov, kan du få udbetalt dine feriepenge. Det er et krav, at du opholder dig i udlandet og samtidig arbejder som lønmodtager, hvor du ikke er omfattet af den danske ferielov.

Hvis du bor i udlandet, men arbejder fast i Danmark, er du omfattet af den danske ferielov.

Når dit arbejde i Danmark slutter, og du ikke længere skal arbejde i Danmark, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode. Du optjener feriepenge i ferieåret fra 1. september til 31. august.

Hvis du har haft ferie med løn, må din arbejdsgiver gerne udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du ikke længere arbejder i Danmark. Det kræver dog, at du sender din arbejdsgiver dokumentation på, at du har fået arbejde i udlandet eller er tilmeldt en udenlandsk a-kasse.

Hvis dine feriepenge er hos FerieKonto eller Feriepengeinfo, skal du give FerieKonto/Feriepengeinfo besked om, at du ikke længere arbejder i Danmark. Herefter skal du bestille feriepengene på borger.dk.

Hvis du ikke kan bestille digitalt

Hvis du ikke kan bestille feriepenge digitalt, skal du i stedet bruge en blanket

Som udgangspunkt gælder ferieloven kun for dig, hvis du arbejder i Danmark. Det betyder, at dit arbejdssteds geografiske beliggenhed afgør, om den danske ferielov gælder for dig. Hvis du fx bor i Tyskland, men arbejder fast i Danmark, vil du være omfattet af den danske ferielov.

Der gælder særlige regler, hvis dit ansættelsesforhold har tilknytning til flere lande, fx hvis du arbejder i udlandet for en dansk arbejdsgiver.

Jeg er udstationeret til et EU-land

Er du udstationeret til et EU-land, kan du blive omfattet af dette lands regler. Du og din arbejdsgiver kan aftale, hvilket lands regler, der skal gælde for dig. Du kan dog ikke miste ufravigelige rettigheder i den lov, som du ville have været omfattet af, hvis I ikke havde lavet aftalen.

Har I ikke aftalt at bruge et bestemt lands lov, skal I bruge loven i det land, hvor du sædvanligvis arbejder. Det samme gælder, hvis du kun midlertidigt er udstationeret i et andet land. 

Arbejde i forskellige lande

Arbejder du ikke et fast sted, er du som udgangspunkt omfattet af loven i det land, hvor din arbejdsgiver har forretningssted. Det gælder dog ikke, hvis din ansættelsesaftale har en nærmere tilknytning til et andet land. Det kan fx være tilfældet, hvis du er eksportchauffør.

Hvis du normalt arbejder i udlandet, men er blevet udstationeret til Danmark, kan du være omfattet af den danske ferielov.

Jeg arbejder midlertidigt i Danmark

Hvis du midlertidigt arbejder i Danmark, er du som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i det land, hvor du normalt arbejder, men du har også visse supplerende danske ferierettigheder. Din arbejdsgiver skal supplere din ferie og betaling op til den danske ferielovs niveau, hvis niveauet er højere end i det land, hvor du normalt arbejder.

Jeg arbejder i længere tid i Danmark

Du er omfattet af den danske ferielov, hvis du arbejder i Danmark og dit ophold ikke længere er midlertidigt.

Fra starten af din ansættelse optjener du 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem. Du har som udgangspunkt ret til betalt ferie i fem uger. Du får enten:

  • feriepenge på 12,5 pct. af din samlede løn i ferieåret
  • løn under ferie og ferietillæg på 1 pct. af din samlede løn i ferieåret.

Det gælder også, hvis du ikke ved, hvornår din udstationering i Danmark slutter.