Få feriepenge udbetalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt en måned før din første feriedag. Præcis hvornår du får udbetalt dine penge afhænger af 3 ting:

 • Hvornår du har bestilt feriepengene
 • Din første feriedag 
 • Hvem der udbetaler feriepengene

Det kan være enten din arbejdsgiver, en feriekasse eller FerieKonto, der udbetaler dine feriepenge.

Hvem udbetaler dine feriepenge?

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge på ved at logge på selvbetjeningsløsningen 'Se og bestil feriepenge' eller i den kvittering, du får med Digital Post, når du har bestilt dine feriepenge. 

 • Arbejdsgiver eller feriekasse - Din arbejdsgiver eller feriekasse skal udbetale feriepengene med din første lønkørsel, efter du har bestilt pengene. Dog tidligst en måned før din første feriedag. Kontakt din arbejdsgiver, hvis du vil vide den præcise udbetalingsdato. 
 • FerieKonto -  FerieKonto udbetaler dine feriepenge tidligst én måned før din første feriedag. Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end 4 uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden for 4 bankdage.

Feriepenge bliver som udgangspunkt udbetalt til din NemKonto

Dine feriepenge bliver som udgangspunkt udbetalt til din NemKonto. Derfor skal du oprette en NemKonto – enten på www.nemkonto.dk eller ved at kontakte din bank. Er du under 15 år, skal dine forældre eller en værge hjælpe dig.

Du må ikke få feriepenge samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse som fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Det betyder, at du skal huske at melde din ferie til dem, der udbetaler din ydelse. Det kan være din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Det er også dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan feriepenge påvirker din ydelse. 

SU har ikke betydning for dine feriepenge 

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Det betyder, at du gerne må bestille og få udbetalt dine feriepenge samtidig med, at du får SU.

Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Du har optjent ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge), hvis du har arbejdet mere end 9,5 måned i ferieåret fra den 1. september til den 31. august. Ferien kan du holde i ferieperioden fra 1. september til 31. december året efter. Du har dermed 16 måneder til at holde ferien.

Har du ikke holdt al din ferie, kan du muligvis få udbetalt ferie udover 4 uger uden at skulle afholde ferien. 

Der er forskellige regler for, hvornår du ønsker at få feriepengene udbetalt:

 • Udbetaling efter aftale med arbejdsgiver under ferieperioden
 • Udbetaling efter ferieperioden er slut

Udbetaling efter aftale med arbejdsgiver under ferieperioden

Har du ikke holdt al din ferie inden den 31. december, hvor ferieperioden slutter, kan du lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at få udbetalt den del af ferien, der vedrører ferie ud over 4 uger, uden at holde ferien. Du kan først lave aftalen, når ferieåret er slut - det vil sige tidligst 4 måneder, før ferieperioden slutter. 

Du har ikke krav på at få ferie ud over 4 uger udbetalt før tid – du og din arbejdsgiver skal være enige. Det betyder også, at du ikke kan lave en aftale, hvis du ikke er i arbejde.

Du bestiller feriepengene  i ’Se og bestil feriepenge’, hvor du skal vælge årsagen ’Jeg har ferie ud over 4 uger og er i et ansættelsesforhold’. Du skal have lavet aftalen med din arbejdsgiver, inden du bestiller pengene. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan få ferie ud over 4 uger udbetalt, hvis du allerede har lavet en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til den næste ferieperiode.

Hvis du ikke har MitID eller  af andre grunde ikke kan bestille ferie digitalt, skal du bruge blanketten herunder. Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig.

Udbetaling efter ferieperioden er slut

Hvis du har ferie til gode, når ferieperioden slutter den 31. december, og ferien ikke er overført til næste ferieperiode, får du som udgangspunkt automatisk udbetalt ferie ud over 4 uger. Ferien udbetales senest den 31. marts efter ferieperioden.

For at ferien kan udbetales automatisk, skal du have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieperioden (den 1. september til den 31. december året efter).

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele ferieperioden, bliver ferien ikke udbetalt automatisk. Her skal du selv anmode om at få feriepengene udbetalt i selvbetjeningsløsningen ’Se og bestil feriepenge’.

Dage med offentlige ydelser bliver trukket fra 

Har du modtaget en eller flere af ydelserne nedenfor i ferieperioden, skal du oplyse hvor mange dage, du har modtaget ydelsen. Det skyldes, at antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Fleksydelse (gælder ikke fleksløntilskud)
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Integrationsydelse, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Uddannelseshjælp (gælder ikke SU)
 • Kontanthjælp eller kontant hjælp

Dette gælder ikke barselsdagpenge og sygedagpenge. Dage med disse ydelser bliver ikke trukket fra de feriedage, du har til gode. 

Der gælder særlige regler, hvis du har været feriehindret op til ferieperioden udløb.

Eksempel

Peter har været ansat hele ferieåret fra den 1. september til den 31. august. Han har derfor optjent i alt 5 ugers ferie. Han har kun holdt 4 ugers ferie og har derfor 1 uges ferie til gode. Hvis Peter kan lave en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver, kan han få udbetalt den uges ferie, han har til gode (ferie ud over 4 uger) uden at holde ferie.

Har du ferie med løn?

Har du ret til ferie med løn og har du ikke været ansat på fuld tid i hele ferieperioden, skal du anmode om ferie ud over 4 uger via en blanket. Blanketten skal du udfylde og give til din arbejdsgiver. Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. 

Hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret/ferieperioden, skal du sende blanketten til FerieKonto. FerieKonto skal herefter godkende udbetalingen.

Har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieperioden, skal du oplyse, hvilken ydelse du har modtaget og hvor mange dage, du har modtaget den. Det er fordi antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

Du kan få udbetalt ferie fra et tidligere arbejde uden at holde ferie, hvis:

 • ferien er optjent hos den arbejdsgiver, du er fratrådt.
 • du er fratrådt senest den 31. december ved ferieperiodens udløb.

Du kan bestille ferien fra begyndelsen af januar frem til den 30. september, efter ferieperioden er slut. 

Hvis du har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser i løbet af ferieperioden, kan det have betydning for, om du kan få ferien udbetalt.

Dage med offentlige ydelser bliver trukket fra 

Har du modtaget en eller flere af ydelserne nedenfor i ferieperioden, skal du oplyse hvor mange dage, du har modtaget ydelsen. Det skyldes, at antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser.

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Fleksydelse (gælder ikke fleksløntilskud)
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Integrationsydelse,  overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Uddannelseshjælp (gælder ikke SU)
 • Kontanthjælp eller kontant hjælp

Dette gælder ikke barselsdagpenge og sygedagpenge. Dage med disse ydelser bliver ikke trukket fra de feriedage, du har til gode. 

Der gælder særlige regler, hvis du har været feriehindret op til ferieperioden udløb.

Har du ikke MitID?

Hvis du ikke har MitID eller af andre grunde ikke kan bestille ferie digitalt, skal du bruge blanketten herunder. Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. FerieKonto arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig.

Unge mellem 13-14 år kan selv bestille et MitID på www.mitid.dk og bestille feriepenge digitalt. På den måde har de også mulighed for løbende at se, hvor mange feriepenge de optjener. 

Hvis du som forælder eller nær relation vil hjælpe en ung under 15 år med at få bestilt sine feriepenge uden MitID, skal du gøre følgende:

Før I bestiller feriepengene, skal I sikre jer, at den unge har en aktiv NemKonto, som pengene kan blive udbetalt til. 

Har du under 3000 kr. efter skat eller under 5000 kr. før skat tilbage i feriepenge efter den 31. december, når ferieperioden er slut, vil du få udbetalt feriepengene automatisk.

I de tilfælde hvor det er din arbejdsgiver/feriekasse, der udbetaler dine feriepenge, skal de  vurdere, om du opfylder følgende betingelser, før du kan få pengene udbetalt:

 • Feriepengene vedrører ferie ud over 4 uger eller
 • Feriepengene stammer fra et arbejde, du er fratrådt inden den 31. december.

Hvis du har fået udbetalt en offentlig ydelse, kan dine feriepenge blive modregnet i din ydelse. Kontakt dem, der udbetaler din ydelse, hvis du har spørgsmål.

Hvis dine feriepenge er overført til en feriefond, skal du ansøge om pengene hos dem.

Hvis du ikke kender din feriefond, skal du starte med at finde ud af, hvem der udbetaler dine feriepenge. Det kan du se i selvbetjeningsløsningen ”Se og bestil feriepenge” under ”Din tidligere ferie”. 

Hvis det er FerieKonto, der står som udbetaler af dine feriepenge, er de overført til Arbejdsmarkedets Feriefond, Vesterbrogade 6D, 1620 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Det er ikke sikkert, at du kan få feriepengene

Det er ikke sikkert, at du kan få feriepengene udbetalt, når de er overført til en feriefond. Det er din feriefond, der afgør det. Du kan have ret til at få dine feriepenge, hvis du kan dokumentere ét af følgende punkter:

 • Du har holdt ferie uden løn eller anden indtægt i ferieperioden.
 • Du er senest den sidste dag i ferieperioden fratrådt det job, som feriepengene stammer fra, og du har ikke modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden.
 • Din ferie vedrører ferie ud over 4 uger, og du har ikke fået visse offentlige ydelser i ferieperioden.

Dokumentation kan være:

 • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet, som viser, at du har holdt ferien.
 • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse, som viser, at du har holdt ferien.
 • udbetalingsmeddelelse fra din kommune/a-kasse, som viser, at du var feriehindret frem til ferieperiodens udløb.

Du kan få udbetalt dine feriepenge op til 5 år, efter ferieperioden udløber, hvis du har ret til dem.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor feriepengene er optjent.

Det er vigtigt, at du får rettet eventuelle fejl, før du bestiller feriepengene.

Du kan se en oversigt over, hvor dine feriepenge er optjent og hvem, der skal udbetale dem, her:

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.