Ferie og feriepenge

Bestil feriepenge

Har du optjent feriepenge i 2018, kan du få dem udbetalt, når du holder ferie mellem den 1. maj 2019 og den 30. april 2020.

Forhindret i at holde ferie

Hvis du har været forhindret i at holde ferie, kan du få udbetalt din restferie.

Du kan bestille feriepengene efter den 21. marts.

Kan du ikke se dine feriepenge?

Fratræder du et job, hvor du får månedsløn, kan du først se dine feriepenge på borger.dk 6 uger efter udgangen af den måned, du fratræder.

Læs mere om indbetalingsfrister: