Ansøg om kontanthjælp

Her kan du søge om kontanthjælp.

Når du sender dit ansøgningsskema, er det vigtigt, at du sender al dokumentation med, som du bliver bedt om. Det fremgår til sidst i ansøgningen, præcis hvilke typer af dokumentation, der skal medsendes. Det kan eksempelvis være indtægtsforhold, formueforhold og boligudgifter.

Når du har sendt din ansøgning, vil du blive indkaldt til samtale i Jobcentret indenfor 7 dage. Din ansøgning er kun gældende fra ansøgningstidspunktet, hvis du møder til den indkaldte samtale i Jobcentret. Hvis du ikke møder til den indkaldte samtale, kan det få betydning for din ret til ydelse.