Ansøg om vielse - ægteskabserklæring

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.

Kommunen

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner:

  • er dansk eller nordisk statsborger(e)
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Den ene af jer skal starte ansøgningen her på siden, hvorefter den anden part modtager et link i Digital Post, som skal følges og dermed færdiggøre ægteskabserklæringen.

Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når ovenstående proces er gennemført.

Herefter undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

I skal udfylde ægteskabserklæringen uanset om I skal vies i kirke eller på rådhuset.

Familieretshuset

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Sådan gør du

  • Du skal have dit MitID og CPR-nummer klar.
  • Har du været udenlandsk gift før, skal du have en kopi af skilsmissebevilling/-dom.
  • Hvis du er blevet enke, skal du have en kopi af skifteretsattest med bevis for boets deling.
  • Hvis du bor i udlandet, skal du have en civilstandsattest fra udlandet.
  • Hvis du er nordisk statsborger, skal du have en kopi af dit pas.
  • Er du ikke-nordisk statsborger, skal du have kopi af opholdstilladelse/EU-opholdstilladelse og kopi af pas.

Bemærk at navneændring ved vielse er en selvstændig ansøgning.

Kontakt