Oplys indtægt som pensionist i Norge eller Sverige

Brug denne blanket til at oplyse om dine og din eventuelle samleveres/ægtefælles indtægtsforhold, hvis du modtager dansk pension og bor i Norge eller Sverige.

Sådan gør du

Før du går i gang med at udfylde erklæringen, er det en god ide at have oplysninger om dine indtægter og formue klar. Alt efter hvilke indtægter du har, kan det fx være årsopgørelser fra din bank, fra din arbejdsgiver og dine pensionspapirer.

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld erklæringen så udførligt som muligt
  • Send erklæringen til Udbetaling Danmark.