Ansøg om danskbonus

Hvis du er integrationsydelsesmodtager, kan du efter ansøgning få ret til en danskbonus i op til 6 måneder. Danskbonus beregnes fra ansøgningstidspunkt, men udbetales hver måned sammen med integrationsydelsen. Retten til danskbonus udløber 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Du kan ansøge om danskbonus, hvis du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve. Hvis du tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus, kan du ikke modtage danskbonus igen.

Kontakt