Ansøg om godtgørelse for skoleundervisning og transport (IGU)

IGU-forløb skal indeholde undervisning svarende til 20 uger i løbet af 2 år. Når du deltager i skoleundervisning, modtager du ikke løn. I denne periode har du i stedet mulighed for at få en uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den sats, du ville have modtaget i integrationsydelse og er således afhængig af din forsørgerstatus.

Du skal indgive en ansøgning for hver måned, du har modtaget skoleundervisning. Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud.        

Kontakt

99 31 37 44 ( Telefontid)

John F. Kennedys Plads 1B, 3. og 5. sal.
9000 Aalborg