DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Kontakt

38 21 59 07 (Telefontid)

sygedp@frederiksberg.dk

Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1, 2.
2000 Frederiksberg
(Åbningstid)