Ansøg om ændring af samvær - Hvis du er forælder

Som forældre har I et fælles ansvar for, at jeres barn har god kontakt til begge forældre, også selvom I er gået fra hinanden. Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I søge hjælp i Familieretshuset.

Her kan du ansøge om ændring af samvær, hvis du er forælder.

Du kan finde mere information om Forældreansvarslovens regler om samvær på www.familieretshuset.dk