Moderens oplysninger til faderskabs- eller medmoderskabssagen

Her kan du som mor afgive dine oplysninger til faderskabssagen eller medmoderskabssagen. På blanketten skal du angive, hvem der er eller kan være far til barnet. Blanketten kan også bruges i sager, hvor moderen er blevet behandlet ved assisteret reproduktion.

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende oplysningerne digitalt.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt erklæringen.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • Navn og gerne cpr-nr. og adresse på den eller de mulige fædre eller medmødre
  • I det omfang, du er blevet behandlet ved assisteret reproduktion, og en mand skal være barnets far eller en kvinde skal være barnets medmor, skal du medsende enten ”Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens §§ 27 og 27 b)” eller ”Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens § 27 a, stk. 1 og 2)". Disse blanketter finder du her på www.borger.dk eller på www.familieretshuset.dk.