Anmeld til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Har du givet din fagforening fuldmagt, så kontakt dem, før du udfylder anmeldelsen til LG.

Når din anmeldelse er indsendt, kan du finde en kopi af den i selvbetjeningen.

Sådan gør du

Inden du går i gang, skal du finde:

  • ansættelseskontrakt
  • opsigelse og fritstilling
  • lønsedler for de seneste 6 måneder
  • timesedler
  • anden relevant dokumentation 

Guide