Ansøg om ændring af barnets bopæl ved uenighed

Hvis I ikke er enige om at ændre barnets bopæl, kan I få hjælp i Familieretshuset. Her kan du ansøge om ændring af barnets bopæl.

Familieretshuset behandler kun sager om ændring af et barns bopæl, når forældrene ikke er enige. Hvis I som forældre er enige om at ændre barnets bopæl, skal I ikke bruge denne ansøgning, men derimod anmelde adresseændringen til kommunens folkeregister.

Du kan finde mere information om Forældreansvarslovens regler om barnets bopæl på www.familieretshuset.dk