Erklæring om helbredsforhold for plejefamilie

Blanketten bruges i kommunens vurdering af din ansøgning om tilladelse til døgnpleje/plejetilladelse, jf. servicelovens § 142.

Hvis du er under behandling, bedes du oplyse din behandler og give samtykke til, at kommunen eventuelt indhenter yderligere oplysninger.

Blanketten sendes online.

Kontakt

32 47 11 11   ( Telefontid)

kommunen@taarnby.dk

Amager Landevej 76
2770 Kastrup