Overfør ferie ved feriehindring uden arbejdsgiver

Her kan du søge om overførsel af ferie, hvis du ikke har en arbejdsgiver, og du har været feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Du kan kun overføre ’ferie op til 4 uger’. Det er feriedage fra de første 4 uger af din optjente ferie.

Vedhæft dokumentation

Når du er logget på, skal du vedhæfte dokumentation for din feriehindring.

Det bliver nærmere beskrevet, efter du er logget på. Dokumentationen skal vise, hvornår og hvorfor du var feriehindret. Hvis vi ikke får den korrekte dokumentation fra dig, kan vi ikke overføre feriedagene. Vi skriver til dig, hvis vi mangler dokumentation.