Ansøg om godkendelse som adoptant - iværksættelse af fase 3

Når du har afsluttet fase 1 og 2, og du ønsker at iværksætte fase 3 i forbindelse med ansøgning om godkendelse som adoptant, så skal du ansøge om det. Det er Familieretshuset, der behandler sager om iværksættelse af fase 3.