Anerkendelse af medmoderskab

Her kan du afgive anerkendelse af medmoderskab for dit barn. Det er Familieretshuset, der behandler disse sager. Når du udfylder en anerkendelse af medmoderskab, vil I få fælles forældremyndighed i følgende situationer:

  • I har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • I er nu skilt, men har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • I er separeret på tidspunktet for barnets fødsel.

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende anmodningen digitalt.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt erklæringen.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • Navn og gerne cpr-nr. og adresse på moren.
  • Enten "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens §§ 27 og 27 b)" eller "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens § 27 a, stk. 1 og 2)". Du finder blanketterne på www.borger.dk eller på www.familieretshuset.dk.
  • Hvis en af jer - eller I begge - er født før 1960 eller i udlandet: fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.
  • Hvis morens civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed: attest eller lignende dokumentation.