Ansøg om ændring af uddannelsesbidrag - til print

Du skal bruge denne blanket, hvis du vil søge om ændring af et uddannelsesbidrag, der allerede er fastsat eller aftalt, fx hvis du ønsker forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af uddannelsesbidraget.

I nogle tilfælde skal der betales et lovpligtigt gebyr. Du kan her få vejledning om gebyr.