Registrering af medmoderskab

Her kan I registrere medmoderskab for jeres barn, hvis barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen.

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende anmodningen digitalt.
  • Du skal bruge den anden forælders CPR-nummer og e-mailadresse, så blanketten kan sendes videre til digital underskrift hos hende. Det kræver, at den anden forælder har MitID.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt erklæringen.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • CPR-nr. og e-mailadresse på den anden forælder.
  • Enten "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens §§ 27 og 27 b)" eller "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens § 27 a, stk. 1 og 2)". Disse blanketter finder du på www.borger.dk eller på www.familieretshuset.dk.
  • Hvis en af jer - eller I begge - er født før 1960 eller i udlandet: fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.
  • Hvis morens civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed: attest eller lignende dokumentation.