Ansøg om hjælpemidler / forbrugsgoder / boligændringer til børn og unge

Udfyld ansøgningen for at søge om hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer til børn og unge med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. 

Det vil være en fordel, hvis du har relevante dokumenter klar, der beskriver barnets funktionsnedsættelse og behov for hjælpemidler / boligændringer.