Befordringstilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Du kan søge tilskud til dækning af transportudgifter

Du kan søge tilskud til dækning af transportudgifter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

  • Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
  • Du skal være i arbejde.
  • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det betyder, at hvis du er i arbejde, skal du være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • Du kan også få tilskud, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark, men kun for den del af befordringen, der er i Danmark.
  • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud.

Derudover gælder der nogle særlige betingelser. Betingelserne afhænger af din arbejdssituation og din uddannelsesbaggrund.

Læs mere om betingelserne for at få befordringstilskud på veug.dk