Udvekslingsophold

Går du på en uddannelse, kan du overveje et udvekslingsophold i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Til og med skoleåret 2013/14 fandtes en ordning med tilskud til et skoleår i udlandet for unge under 18 år.

Ordningen gav mulighed for et tilskud på op til 10.000 kr. til et skoleår i udlandet. Opholdet skulle være arrangeret af en godkendt organisation, omfatte fuldtidsundervisning på skoler, der var godkendt af de lokale myndigheder, og være planlagt som privat indkvartering hos en eller flere værtsfamilier.

Tilskuddet blev afskaffet i 2014

Med finanslovsaftalen for 2014 blev det vedtaget, at ordningen skulle afskaffes fra og med skoleåret 2014/2015.

Afskaffelsen betyder, at der ikke længere godkendes udvekslingsorganisationer til at sende unge under 18 år på tilskudsberettigede udvekslingsophold.

En af de mest almindelige former for udvekslingsophold er et år på high school i USA, hvor man bor et helt skoleår hos en værtsfamilie og går på et amerikansk gymnasium - en high school.

Mange af de private organisationer arrangerer rejser til sprogskoler, som kan vare alt fra to uger til et halvt år og foregå over det meste af verden, fx kina, New Zealand og Frankrig. Sådan nogle rejser skal du selv betale.