Det tekniske gymnasie

Den tekniske studentereksamen (htx) tager tre år

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Optagelse.dk

For at blive optaget skal du som minimum have bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse eller tilsvarende. Du kan alternativt blive bedt om at aflægge en optagelsesprøve, eller du kan blive optaget på baggrund af en faglig vurdering, som foretages af den pågældende tekniske skole.

Ansøgningen til htx foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse. Ansøgningsfristen er 1. marts, og du får skriftligt svar senest 1. juni, om du er blevet optaget.

Er du gået ud af skolen, kan du selv udfylde en ansøgning på optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning sammen med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det første halve år består af et grundforløb. Herefter kan du vælge imellem mindst to studieretningsforløb, som skolen udbyder. Studieretningerne grupperes i kommunikationstekniske, naturvidenskabelige eller teknologiske studieretninger.

Enkeltfagsundervisning tilrettelægges som åben uddannelse. Enkeltfagskursister følger undervisningen på samme vilkår som de øvrige elever, men afslutter med eksamen i alle fag, samt i almen studieforberedelse og projektopgave. For elever, der er optaget under TEAM Danmark, og for elever, der er optaget på Musikalsk Grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst, kan uddannelsen tilrettelægges over fire år.

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt samt en årskarakter i alle fag. Herudover er der eksamen som består af mindst ti prøver og et studieretningsprojekt. En htx er bestået, hvis gennemsnitskravet er opfyldt af dine årskarakterer og prøvekarakterer hver for sig.

Hvis du vil klage over din skoles afgørelser i en sag, skal du henvende dig skriftligt og begrundet til Undervisningsministeriet. Sådan forløber en typisk klagesag:

Inden to uger efter, at du har fået besked fra skolen, skal du aflevere din skriftlige klage til skolens leder. Skolens leder laver en udtalelse om sagen. Du har en uge til at kommentere udtalelsen skriftligt. Herefter sender skolens leder din klage, sin egen udtalelse og din skriftlige kommentar til Undervisningsministeriet, som så kommer med en afgørelse i sagen.

Børne- og Undervisningsministeriet (nyt vindue)