Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Svar på aktuelle spørgsmål

Har du i forbindelse med praktik i udlandet haft ekstraudgifter som følge af coronavirus/covid-19?

Tilskud til praktik

AUB hjælper dig med at dække dine udgifter til fx transport til dit praktiksted. AUB kan også hjælpe med at dække dine udgifter helt eller delvist ved praktik i udlandet.

Uddannelsesoplysninger i Praktikplads-AUB

Se hvilke oplysninger Praktikplads-AUB har om din uddannelse. Du kan også se, hvordan du giver eller får ændret oplysningerne..

Konkurs eller virksomhedsophør

AUB kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver går konkurs, mens du er elev.

Fejl i e-Boks

En teknisk fejl hos e-Boks A/S har betydet, at cirka 1.215 breve fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til myndigheder og virksomheder kan være sendt til forkerte modtagere. De forkerte modtagere er andre offentlige myndigheder og virksomheder, der ikke skulle have haft brevene. Den tekniske fejl gør det ikke muligt at finde ud af, hvilke borgere der er berørt. Brevene er afsendt i dagene fra den 8. til den 11. februar 2021.

Brevene kan desværre indeholde personoplysninger om borgeres navn, adresse, cpr-nummer og evt. andre oplysninger om sagen, fx udbetalingsoplysninger. Alle myndigheder har pligt til at behandle personoplysninger fortroligt og til at videresende oplysninger til rette myndigheder, hvis de ved en fejl har modtaget dem. Virksomheder skal – ligesom alle andre – slette breve, der ikke er til dem.