Videregående uddannelser i udlandet

Du kan tage hele eller dele af din uddannelse i udlandet, og du kan ofte tage din SU med

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at tage hele din uddannelse i udlandet, men så skal du selv stå for at arrangere alting i forhold til kontakt med uddannelsesstedet osv.

Læs mere på hjemmesiden gribverden.dk:

Vælger du at tage en periode i udlandet som en del af sit studium i Danmark, kan du bruge et udvekslingsprogram imellem din uddannelsesinstitution og en i udlandet.

På den måde slipper du for en del praktisk planlægning, du får mulighed for at søge flere økonomiske tilskud, og du får samtidig merit. Det vil sige, at fagene fra udlandet bliver godkendt som en del af dit danske studium.

Læs mere i afsnittet om de forskellige programmer herunder og på hjemmesiden gribverden.dk.

På et studieophold under Erasmus+-programmet kan du tage på udveksling både i og uden for Europa i en periode fra to måneder og op til tolv måneder. Inden dit studieophold skal du aftale uddannelsens indhold og fag med det udenlandske undervisningssted. Du skal kunne opnå fuld merit, det vil sige, at alle fagene skal kunne godkendes som en del af dit danske studium.

Du kan også vælge at tage et praktikophold igennem Erasmus+ eller kombinere dit studieophold med praktik. Praktikophold skal ligeledes vare mellem to måneder og et år. 

Erasmus+-lande

33 lande er med i Erasmus+-ordningen: Alle EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet, Nordmakedonien og Serbien.

Her kan du læse om betydningen af Brexit for Storbritanniens deltagelse i Erasmus+:

Sådan gør du

Er du interesseret i et studie- eller praktikophold igennem Erasmus+, kan du tage kontakt til det internationale kontor eller studievejlederen på dit uddannelsessted. Her kan du få al den information, du skal bruge, om bl.a. ansøgningsfrister og samarbejdsinstitutioner.

Økonomi

Som Erasmus+-studerende kan du få et tilskud på op til 4.500 kr. (2023) om måneden til ekstraomkostninger ved studieopholdet, afhængigt af destinationen. Derudover kan du tage din SU med til udlandet, og du skal ikke betale studieafgift. Ved praktikophold kan du få et tilskud på op til 5.620 kr. (2023) om måneden, afhængigt af destinationen, og du kan tage din SU med, hvis opholdet giver merit. Hvis opholdet foregår i et land uden for Europa, kan tilskuddet være op til 5.200 kr. (2023) om måneden plus tilskud til rejseudgifter alt efter destination.

Bliv klogere

Læs meget mere om Erasmus+ på hjemmesiden Gribverden.dk:

Danmark har indgået en samarbejdsaftale med de øvrige nordiske lande om videregående uddannelse. Aftalen betyder, at du som dansk statsborger frit kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet land i Norden. Uddannelserne er gratis, og du kan tage din SU med. Kontakt din studievejledning for mere information.

Dit danske sundhedskort (det gule sygesikringskort) gælder kun i Danmark. Det gule sygesikringskort dækker fra 1. januar 2014 ikke længere uden for Danmarks grænser og altså heller ikke ved arbejdsophold eller længerevarende uddannelsesophold i udlandet. Du bør derfor som studerende i udlandet sørge for at være dækket på anden vis.

Det blå EU-sygesikringskort

Skal du på studie- eller arbejdsophold i Europa i op til et år, kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, som giver ret til gratis læge- og hospitalsbehandling ved arbejds- og uddannelsesophold i Europa (inklusiv Schweiz), og det dækker fx ulønnede praktikophold eller studieophold i op til et år.

Uddannelsesophold over et års varighed

Hvis uddannelsesopholdet varer over et år, kan du ikke blive sygesikret gennem Danmark, men du kan i stedet søge om at blive optaget i det pågældende lands sygesikringssystem. Det gør du ved at få myndighederne i dit studieland til at kontakte Udbetaling Danmark og bede om at få oplysninger om sygesikringsperioder. 

I visse lande kan du blive medforsikret via et dansk sikret familiemedlem. Det gør du ved at søge om et særligt sundhedskort, hvorefter Udbetaling Danmark udsteder blanket S072. Hvis dit studieland anerkender S072, har du ret til dansk sygesikring. 

Kontakt Udbetaling Danmark for at få mere at vide.

Studerende uden for Europa

EU-sygesikringsbeviset kan ikke bruges uden for Europa. I mange tilfælde har du her ikke mulighed for at gøre brug af det offentlige sundhedssystem og skal derfor sørge for at tegne en forsikring hjemmefra, inden du tager af sted. Du kan eventuelt tage kontakt til din kommende udenlandske uddannelsesinstitution for vejledning om sundhedsforsikring for udvekslingsstuderende.

Du kan læse mere om sygesikring og social sikring på gribverden.dk.

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du få en vurdering af, hvad din afsluttede udenlandske uddannelse svarer til i Danmark, det vil sige hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Hvis du ikke har afsluttet uddannelsen, kan du få et fingerpeg om styrelsens vurdering ved at slå op i Landehåndbogen eller Vurderingsdatabasen.

Hvis du på baggrund af din udenlandske uddannelse har søgt om merit på en dansk uddannelse, og har du fået en afgørelse, som du er utilfreds med, kan du indbringe afgørelsen for Kvalifikationsnævnet.

Du kan ikke klage til uddannelses- og forskningsministeren over en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, men styrelsen tager stilling til alle henvendelser og kan vælge at foretage en ny vurdering, fx hvis du har nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.

På borger.dk

Andre sider

Udenrigsministeriets nye app, UM Rejseklar, kan downloades fra alle app stores. Appen giver dig mulighed for lettere at forberede din rejse - og ikke mindst mulighed for lettere at komme i kontakt med Udenrigsministeriet, hvis noget går galt.