Uddannelsesoplysninger i Læreplads-AUB

Her kan du læse om Læreplads-AUB’s oplysninger om din uddannelse

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Læreplads-AUB beregner hvert år, hvor mange elever og lærlinge hver enkelt virksomhed i Danmark skal ansætte.

Der er mangel på erhvervsuddannede indenfor en lang række fagområder. Derfor er der behov for at skabe flere lærepladser i virksomhederne. På den måde kan flere unge og voksne få mulighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse.

I 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, der belønner arbejdsgivere, der uddanner elever og lærlinge fra erhvervsuddannelserne. Arbejdsgiverne får hver især et mål for, hvor mange elever og lærlinge de skal ansætte. Arbejdsgivere, der overstiger deres mål for elever og lærlinge kan få elevtilskud, mens arbejdsgivere, der ikke lever op til deres mål, skal betale et bidrag til Læreplads-AUB.

Hvis din arbejdsgiver er omfattet af Læreplads-AUB, betyder det, at dine uddannelsesoplysninger indgår i beregningen af din arbejdsgivers Læreplads-AUB. Det er derfor vigtigt, at dine oplysninger er korrekte, for at beregningen også bliver korrekt.

Start Se eller giv oplysninger om din uddannelse

Log ind og se, hvilke oplysninger Læreplads-AUB har om din uddannelse.

Hvis du har fået et brev om din uddannelse fra Læreplads-AUB, kan du kontrollere og evt. give oplysninger her.

Hvis du er registreret som ’Erhvervsuddannet’, kan du se navnet på den uddannelse, du er registreret med som din højest fuldførte.

Hvis du er registreret som ’Ikke-erhvervsuddannet’, kan du kun se datoen for gennemførelsen af den uddannelse, du er registreret med som din højest fuldførte.

Hvis du er registreret med en forkert uddannelse og med et forkert uddannelsesniveau i Læreplads-AUB, kan du søge om at få oplysningen rettet. Det gør du ved at skrive til Læreplads-AUB og vedhæfte kopi af dit officielle danske uddannelsesbevis.

Er dit uddannelsesbevis fra udlandet?

Har du et udenlandsk uddannelsesbevis, skal Uddannelses- og Forskningsstyrelsen først vurdere, hvilket niveau din udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem. Når du har modtaget vurderingen, skal du vedhæfte vurderingsdokumentet, når du kontakter AUB.

Fuldmagt

Du kan give en anden person – fx din arbejdsgiver – fuldmagt til at få ændret dine uddannelsesoplysninger hos AUB. Fuldmagtshaveren skal indsende dokumentation for din højest fuldførte uddannelse sammen med fuldmagten.

AUB får oplysningerne om din højest fuldførte uddannelse fra Danmarks Statistik, der har fået oplysningen fra den uddannelsesinstitution eller skole, du har fuldført uddannelsen på.

Danmarks Statistik kan ikke rette oplysningerne om din højest fuldførte uddannelse.

Hvis ikke Danmarks Statistik har oplysninger om din uddannelse, kan det fx betyde, at du bliver registreret som ’Erhvervsuddannet’ i Læreplads-AUB, selv om dette ikke stemmer overens med dit rigtige uddannelsesniveau.

Læs mere under: Hvordan retter jeg mine uddannelsesoplysninger?

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte AUB.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren: